ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, изм. ДВ. бр.15 от 23 Февруари 2016г.