В ДВ, бр. 1 от 02.01.2018 г. Обнародвани са заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Версия за печатВерсия за печат

 

 

В ДВ, бр. 1 от 02.01.2018 г.

Обнародвани са заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № РД-18-810 от 01.12.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Емен, община Велико Търново, област Велико Търново;

Заповед № РД-18-811 от 01.12.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Къпиново, общ. Велико Търново, облас Велико Търново;

Заповед № РД-18-812 от 01.12.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Висока поляна, община Кърджали, област Кърджали;

Заповед № РД-18-813 от 01.12.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Вишеград, община Кърджали, област Кърджали;

Заповед № РД-18-814 от 01.12.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Воловарци, община Кърджали, област Кърджали;

Заповед № РД-18-815 от 01.12.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Върбенци, община Кърджали, област Кърджали;

Заповед № РД-18-816 от 01.12.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Кьосево, община Кърджали, област Кърджали;

Заповед № РД-18-817 от 05.12.2017 г. – за одобряване на КККР за границата между поземлен имот с идентификатор 11394.1798.1367 и поземлен имот с идентификатор 11394.1798.1368 с. Владая, район „Витоша”, Столична община, област София;

Заповед № РД-18-818 от 05.12.2017 г. – за одобряване на КККР за поземлен имоти с идентификатор 55419.6706.1101 с. Панчарево, район „Панчарево”, Столична община, област София;

Заповед № РД-18-819 от 05.12.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Ключ, община Петрич, област Благоевград;

Заповед № РД-18-820 от 05.12.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Въглевци, община Велико Търново, област Велико Търново;

Заповед № РД-18-821 от 05.12.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Константин, община Елена, област Велико Търново;

Заповед № РД-18-822 от 05.12.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Руховци, община Елена, област Велико Търново

Заповед № РД-18-823 от 05.12.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Шилковци, община Елена, област Велико Търново;

Заповед № РД-18-824 от 05.12.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Голяма бара, община Кърджали, област Кърджали;

Заповед № РД-18-825 от 05.12.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Кокиче, община Кърджали, област Кърджали;

Заповед № РД-18-826 от 05.12.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Кокошане, община Кърджали, област Кърджали;

 

 

Заповед № РД-18-827 от 05.12.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Крушка, община Кърджали, област Кърджали;

Заповед № РД-18-828 от 05.12.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Лисиците, община Кърджали, област Кърджали;

Заповед № РД-18-829 от 05.12.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Лъвово, община Кърджали, област Кърджали;

Заповед № РД-18-830 от 05.12.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Майсторово, община Кърджали, област Кърджали;

Заповед № РД-18-831 от 05.12.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Миладиново, община Кърджали, област Кърджали;

Заповед № РД-18-832 от 05.12.017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Мъдрец, община Кърджали, област Кърджали;

Заповед № РД-18-833 от 05.12.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Охлювец, община Кърджали, област Кърджали.

Заповедите влизат в сила в деня на обнародването им в „Държавен вестник”.