Уведомления

 • До: ЮЛИАН ВАСИЛЕВ РАНГЕЛОВ

  статус: 
  Актуално

  До: ЮЛИАН ВАСИЛЕВ РАНГЕЛОВ

  Публикация на:: 
  Перник

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-39579-01.02.2018г. от МЕТОДИ РАНГЕЛОВ МИТОВ до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - Перник, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за сграда с идентификатор 55871.508.764.2, с адрес: гр. Перник, ул. „Дъга” №20.

  Изменението се изразява в нанасяне на схема на самостоятелен обект с идентификатор 55871.508.764.2.3.

 • ДО ДАФИНА СТЕФАНОВА ДИЧЕВА ГР.СОФИЯ УЛ.”ЯСТРЕБЕЦ” № 20 ВХ.А ЕТ.6 АП.28 ДО ЯНКА САВОВА ХАШЪМОВА ГР.СОФИЯ Ж.К.”ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ” № 255 ВХ.Б ЕТ.5 АП.39 ДО МАРИЯ СТОЙЧЕВА ЧОМАРОВА ГР.СОФИЯ БУЛ.”ЕВЛОГИ ГЕОРГИЕВ” № 119 ЕТ.4 АП.15 ДО ВАСИЛКА СТЕФА

  статус: 
  Актуално

  ДО
  ДАФИНА СТЕФАНОВА ДИЧЕВА
  ГР.СОФИЯ
  УЛ.”ЯСТРЕБЕЦ” № 20 ВХ.А ЕТ.6 АП.28

  ДО
  ЯНКА САВОВА ХАШЪМОВА
  ГР.СОФИЯ
  Ж.К.”ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ” № 255 ВХ.Б ЕТ.5 АП.39

  ДО
  МАРИЯ СТОЙЧЕВА ЧОМАРОВА
  ГР.СОФИЯ
  БУЛ.”ЕВЛОГИ ГЕОРГИЕВ” № 119 ЕТ.4 АП.15

  ДО
  ВАСИЛКА СТЕФАНОВА ГЕОРГИЕВА
  ГР.СОФИЯ
  Ж.К.”ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ” № 255 ВХ.Б ЕТ.5 АП.39

  Публикация на:: 
  Пловдив

  На основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление с вх. № 01-395820/12.12.2017 г. от Иван Тодоров Георгиев в  СГКК – Пловдив, подадено на основание чл.58, ал.1, от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, започва производство за изменение на КККР на гр.Асеновград общ.Асеновград, обединяване на сгради с ИД 00702.519. за който в кадастралния регистър сте записани като собственици и носители на вещни права.

 • ДО ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ВЕЛЧЕВ ГР.ПЛОВДИВ БУЛ.”ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ” № 15 ЕТ.1 АП.7

  статус: 
  Актуално

  ДО
  ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ВЕЛЧЕВ
  ГР.ПЛОВДИВ
  БУЛ.”ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ” № 15 ЕТ.1 АП.7

  Публикация на:: 
  Пловдив

  На основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление с вх. № 01-388421/06.12.2017 г. от Дончо Ангелов Дончев в  СГКК – Пловдив, подадено на основание чл.58, ал.1, от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г.

 • ДО ЕКАТЕРИНА ПЕТКОВА МЛАДЕНОВА ГР.ПЛОВДИВ УЛ.”АБОБА” № 11 ДО ПЕТКО НИКОЛОВ ЯНКОВ ГР.ПЛОВДИВ БУЛ.”БЪЛГАРИЯ” № 45 ЕТ.2 АП.5

  статус: 
  Актуално

  ДО
  ЕКАТЕРИНА ПЕТКОВА МЛАДЕНОВА
  ГР.ПЛОВДИВ
  УЛ.”АБОБА” № 11

  ДО
  ПЕТКО НИКОЛОВ ЯНКОВ
  ГР.ПЛОВДИВ
  БУЛ.”БЪЛГАРИЯ” № 45 ЕТ.2 АП.5

  Публикация на:: 
  Пловдив

  На основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление с вх. № 01-29283/24.01.2018 г. от Мария Георгиева Рускова в  СГКК – Пловдив, подадено на основание чл.58, ал.1, от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, за.почва производство за изменение на КККР на гр.Пловдив общ.Пловдив, за разделяне на имот с ИД 56784..18.63, за който в кадастралния регистър сте записани като собственици и носители на вещни права.