Уведомления

 • До: ПЕТЪР КИРИЛОВ ПЪРВАНОВ ВЛАДИМИР КИРИЛОВ ПЪРВАНОВ АНТОАНЕТА КИРИЛОВА ТОДОРОВ

  До: ПЕТЪР КИРИЛОВ ПЪРВАНОВ
  ВЛАДИМИР КИРИЛОВ ПЪРВАНОВ
  АНТОАНЕТА КИРИЛОВА ТОДОРОВА

  Публикация на:: 
  Перник

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-157500-29.05.2017г. от ИВАНКА ГЕОРГИЕВА          МИХОВА до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - Перник, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлен имот с идентификатор 55871.507.196, с адрес: гр. Перник, кв. „Тева”.

  статус: 
  Актуално
 • До: Емилия Малинова Петкова ул. „Чернишевски” № 54 гр. Пловдив До: Константин Василев Петков ул. „Чернишевски” № 54 гр. Пловдив До: Атанас Георгиев Петков ул. „Чернишевски” № 54 гр. Пловдив

  До:
  Емилия Малинова Петкова
  ул. „Чернишевски” № 54
  гр. Пловдив

  До:
  Константин Василев Петков
  ул. „Чернишевски” № 54
  гр. Пловдив

  До:
  Атанас Георгиев Петков
  ул. „Чернишевски” № 54
  гр. Пловдив

  Публикация на:: 
  Пловдив
  статус: 
  Актуално
 • До: МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ПЕТКОВА п.к. 1000 гр. Софияж.к. Люлин 138, ап.38, ЕТ.9

  До: МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ПЕТКОВА
  п.к. 1000 гр. Софияж.к. Люлин 138, ап.38, ЕТ.9

  Публикация на:: 
  Ямбол

  В изпълнение на чл.61, ал.1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод постъпили Заявления рег.№01-354334/15.11.2016г., рег.№01-148536/18.05.2017г. от Ана Костадинова Вълкова и рег.№01-148563 от Мария Георгиева Петкова чрез Ана Костадинова Вълкова до Служба по геодезия, картография и кадастър – Ямбол,подадено на основание чл.56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на КККР е извършено изменение на КККР на с.

  статус: 
  Актуално
 • До: МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ПЕТКОВА п.к. 1000 гр. София ж.к. Люлин 138, ап.38, ЕТ.9

  До: МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ПЕТКОВА
  п.к. 1000 гр. София ж.к. Люлин 138, ап.38, ЕТ.9

  Публикация на:: 
  Ямбол

  В изпълнение на чл.61, ал.1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод постъпили Заявления рег.№01-354347/15.11.2016г., рег.№01-148536/18.05.2017г. от Ана Костадинова Вълкова и рег.№01-148563/18.05.2017г. от Мария Георгиева Петкова, чрез Ана Костадинова Вълкова до Служба по геодезия, картография и кадастър – Ямбол, подадени на основание чл.56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на КККР е извършено изменение на КККР на с. Ружица, на основание чл.

  статус: 
  Актуално