Обществени поръчки

Сист. № Заглавие Дата на публ. Дата на актуал. Статус
23943 Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марки Brother (Брадър) и Canon (Канон) 06.06.2019 03.07.2019 Затворена
23942 Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с маркa Lexmark (Лексмарк) 06.06.2019 03.07.2019 Затворена
23941 Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с маркa Xerox (Ксерокс) 06.06.2019 03.07.2019 Затворена
23933 Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка HP ( Ейч Пи) и бивши Самсунг 05.06.2019 03.07.2019 Затворена
23880 Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с различни марки 04.06.2019 05.07.2019 Затворена
23464 Доставка на електрическа енергия средно напрежение и ниско напрежение /СрН и НН/ по свободно договорени цени за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър 17.05.2019 15.07.2019 Затворена
23317 Осигуряване на експертна помощ за обезпечаване нуждите на АГКК и нейните регионални структури - СГКК 30.04.2019 16.07.2019 Затворена
20691 Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на общински центрове гр. Долни чифлик и гр. Генерал Тошево и на други населени места в общини Поморие, Сунгурларе, Долни чифлик, Каспичан, Смядово, Нови пазар, Велики Преслав и Генерал То 03.12.2018 22.01.2019 Затворена
20690 Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на общински центрове гр. Исперих, с. Самуил, гр. Антоново и гр. Правец и на други населени места в общини Велико Търново, Полски Тръмбеш, Исперих, Самуил, Силистра и Антоново 30.11.2018 09.05.2019
Затворена
Прекратена- обособена позиция 9
20178 Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на урбанизираните територии, попадащи в землищата на общински центрове с. Ружинци и гр. Хисаря и на други населени места в общини Ружинци, Видин, Севлиево, Трявна, Златоград, Нова Загора и Бяла 02.10.2018 21.03.2019 Затворена
19696 Технологичен надзор по качеството на изпълнението на информационен проект „Усъвършенстване на работните процеси за предоставяне на електронни административни услуги и развитие на информационните системи на кадастъра“ на АГKK 04.09.2018 19.06.2019 Затворена
17245 Усъвършенстване на работните процеси за предоставяне на електронни административни услуги и развитие на информационните системи на кадастъра“ с 2 (две) обособени позиции 16.01.2018 17.12.2018
Спряна
Прекратена- обособена позиция 2
16676 Доставка на 30 (тридесет) комплекта глобални навигационни спътникови системи (ГНСС приемници), софтуер и стандартно оборудване за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър 23.11.2017 27.06.2019 Затворена
11663 Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост 02.03.2016 18.02.2017 Затворена