В ДВ, бр. 102 от 22.12.2017 г. са обнародвани заповеди за одобряване на КККР на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Версия за печатВерсия за печат

В ДВ, бр. 102 от 22.12.2017 г. са обнародвани заповеди за одобряване на КККР на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

-       Заповед № РД-18-797 от 30.11.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Крънджилица, община Петрич, област Благоевград;

-       Заповед № РД-18-798 от 30.11.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Струмешница, община Петрич, област Благоевград;

-       Заповед № РД-18-799 от 30.11.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Тополница, община Петрич, област Благоевград;

-       Заповед № РД-18-800 от 30.11.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Бяла поляна, община Кърджали, област Кърджали;

-       Заповед № РД-18-801 от 30.11.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Бялка , община Кърджали, област Кърджали;

-       Заповед № РД-18-802 от 30.11.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Велешани, община Кърджали, област Кърджали;

-       Заповед № РД-18-803 от 30.11.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Зорница, община Кърджали, област Кърджали;

-       Заповед № РД-18-804 от 30.11.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Иванци, община Кърджали, област Кърджали;

-       Заповед № РД-18-805 от 30.11.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Каменарци, община Кърджали, област Кърджали;

-       Заповед № РД-18-806 от 30.11.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Костино, община Кърджали, област Кърджали;

-       Заповед № РД-18-807 от 1.12.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Габрене, община Петрич, област Благоевград;

-       Заповед № РД-18-808 от 1.12.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Угледно, община Омуртаг, област Търговище;

-       Заповед № РД-18-809 от 1.12.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Дебели рът, община Елена, област Велико Търново;

Заповедите влизат в сила в деня на обнародването им в „Държавен вестник”.