В ДВ, бр. 11 от 05.02.2019 г. са обнародвани заповеди за одобряване на КККР на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Версия за печатВерсия за печат

В ДВ, бр. 11 от 05.02.2019 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № РД-18-1981 от 20 декември 2018 г. – одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Тодор Икономово, община Каолиново, област Шумен.

Заповед № РД-18-1982 от 20 декември 2018 г. – одобряване на КККР  за неурбанизираната територия в землището на с. Тъкач, община Каолиново, област Шумен.

Заповед № РД-18-1983 от 20 декември 2018 г. – одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището с. Осеновец, община Венец, област Шумен.

Заповед № РД-18-1984 от 21 декември 2018 г. – одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището с. Шатрово, община Бобов дол, област Кюстендил.

Заповед № РД-18-1985 от 21 декември 2018 г. – одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището с. Долна Кремена, община Мездра, област Враца.

Заповед № РД-18-1986 от 21 декември 2018 г. – одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището с. Кален, община Мездра, област Враца.

Заповед № РД-18-1987 от 21 декември 2018 г. – одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището с. Крапец, община Мездра, област Враца.

Заповед № РД-18-1988 от 21 декември 2018 г. – одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището с. Лик, община Мездра, област Враца.

Заповед № РД-18-1989 от 21 декември 2018 г. – одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището с. Ослен Криводол, община Мездра, област Враца.

Заповед № РД-18-1990 от 27 декември 2018 г. – одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището с. Старо село, община Мездра, област Враца.

Заповед № РД-18-1991 от 27 декември 2018 г. – одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището с. Цаконица, община Мездра, област Враца.

Заповед № РД-18-1 от 4 януари 2019 г. – одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището с. Пристое, община Каолиново, област Шумен.

Заповед № РД-18-3 от 11 януари 2019 г. – одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището с. Абланица, община Велинград, област Пазарджик.

Заповед № РД-18-4 от 11 януари 2019 г. – одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището с. Бутрева, община Велинград, област Пазарджик.

Заповед № РД-18-5 от 11 януари 2019 г. – одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището с. Биркова, община Велинград, област Пазарджик.

Заповед № РД-18-6 от 11 януари 2019 г. – одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището с. Враненци, община Велинград, област Пазарджик.

Заповед № РД-18-7 от 11 януари 2019 г. – одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището с. Горна Дъбева, община Велинград, област

Пазарджик.

Заповед № РД-18-8 от 11 януари 2019 г. – одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището с. Бозьова, община Велинград, област Пазарджик.

Заповед № РД-18-9 от 11 януари 2019 г. – одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището с. Грашево, община Велинград, област Пазарджик.

Заповед № РД-18-10 от 11 януари 2019 г. – одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището с. Драгиново, община Велинград, област Пазарджик.

Заповед № РД-18-11 от 11 януари 2019 г. – одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището с. Добролево, община Борован, област Враца.

Заповед № РД-18-12 от 11 януари 2019 г. – одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището с. Кръстава, община Велинград,

област Пазарджик.

Заповед № РД-18-13 от 11 януари 2019 г. – одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището с. Цветино, община Велинград, област Пазарджик.

Заповед № РД-18-14 от 11 януари 2019 г. – одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището с. Малорад, община Борован, област Враца.

Заповед № РД-18-15 от 11 януари 2019 г. – одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището с. Чолакова, община Велинград,

област Пазарджик.

Заповед № РД-18-16 от 11 януари 2019 г. – одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището с. Юндола, община Велинград,

област Пазарджик.

Заповед № РД-18-17 от 11 януари 2019 г. – одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището с. Нивянин, община Борован, област Враца.

Заповед № РД-18-18 от 14 януари 2019 г. – одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището с. Царевец, община Мездра, област Враца.

Заповед № РД-18-19 от 14 януари 2019 г. – одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището с. Пашови, община Велинград,

област Пазарджик.

Заповед № РД-18-20 от 14 януари 2019 г. – одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището с. Рохлева, община Велинград,

област Пазарджик.

Заповед № РД-18-21 от 16 януари 2019 г. – одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището с. Бутан, община Козлодуй, област Враца.

 

 

 

Заповед № РД-18-22 от 17 януари 2019 г. – одобряване на КККР за урбанизирана  територия в землището с. Коиловци, община Плевен, област Плевен.

Заповед № РД-18-23от 17 януари 2019 г. – одобряване на КККР за урбанизирана  територия в землището с. Мечка, община Плевен, област Плевен.

Заповед № РД-18-24 от 17 януари 2019 г. – одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището с. Стефан Стамболово, община Полски Тръмбеш,

област Велико Търново.

Заповед № РД-18-25 от 21 януари 2019 г. – одобряване на КККР за урбанизирана  територия в землището с. Гривица, община Плевен, област Плевен.

Заповед № РД-18-26 от 21 януари 2019 г. – одобряване на КККР за урбанизирана  територия в землището с. Пелишат, община Плевен, област Плевен.

Заповед № РД-18-28 от 21 януари 2019 г. – одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището с. Бяла вода, община Белене, област Плевен.

Заповед № РД-18-29 от 21 януари 2019 г. – одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището с. Деков, община Белене, област Плевен.

Заповед № РД-18-30 от 21 януари 2019 г. – одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището с. Кулина вода, община Белене, област Плевен.

Заповед № РД-18-31 от 21 януари 2019 г. – одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището с. Петокладенци, община Белене, област Плевен.

Заповед № РД-18-32 от 21 януари 2019 г. – одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището с. Татари, община Белене, област Плевен.

Заповед № РД-18-33 от 21 януари 2019 г. – одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището с. Черешовица,

община Берковица, област Монтана.

Заповед № РД-18-34 от 22 януари 2019 г. – одобряване на КККР за урбанизирана  територия в землището с. Щипско, община Вълчи дол, област Варна.

Заповед № РД-18-35 от 22 януари 2019 г. – одобряване на КККР за урбанизирана  територия в землището гр. Вълчи дол, община Вълчи дол, област Варна.

 

Одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри не подлежат на обжалване.

 

 

Заповед № КД-14-1 от 3 януари 2019 г. одобрено изменение в КККР на с. Извор, община Сливница.

Заповед № КД-14-2 от 4 януари 2019 г. одобрено изменение в КККР на с. Алдомировци, община Сливница.

 

Заповедите подлежат на обжалване в 30-дневен срок от обнародването им в „Държавен вестник“ по реда на АПК пред административния съд по местонахождение на

имотите.