В ДВ, бр. 16 от 20.02.2018 г. са обнародвани са заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Версия за печатВерсия за печат

 

 

В ДВ, бр. 16 от 20.02.2018 г.

Обнародвани са заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № РД-18-161 от 23.01.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Борово, община Стара Загора, област Стара Загора;

Заповед № РД-18-162 от 23.01.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Горна Брестница, община Кюстендил, област Кюстендил;

Заповед № РД-18-163 от 23.01.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Катрище, община Кюстендил, област Кюстендил;

Заповед № РД-18-164 от 23.01.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Сажденик, община Кюстендил, област Кюстендил;

Заповед № РД-18-165 от 23.01.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Ботево, община Вълчедръм, област Монтана;

Заповед № РД-18-166 от 23.01.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Бъзовец, община Вълчедръм, област Монтана;

Заповед № РД-18-167 от 23.01.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на гр. Вълчедръм, община Вълчедръм, област Монтана;

Заповед № РД-18-168 от 23.01.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Горни Цибър, община Вълчедръм, област Монтана;

Заповед № РД-18-169 от 23.01.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Долни Цибър, община Вълчедръм, област Монтана;

Заповед № РД-18-170 от 23.01.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Златия, община Вълчедръм, област Монтана;

Заповед № РД-18-171 от 23.01.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Игнатово, община Вълчедръм, област Монтана;

Заповед № РД-18-172 от 23.01.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Мокреш, община Вълчедръм, област Монтана;

Заповед № РД-18-173 от 23.01.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Разград, община Вълчедръм, област Монтана;

Заповед № РД-18-174 от 23.01.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Септемврийци, община Вълчедръм, област Монтана;

Заповед № РД-18-175 от 23.01.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Черни връх, община Вълчедръм, област Монтана;

Заповед № РД-18-176 от 23.01.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Крум, община Димитровград, област Хасково;

Заповед № РД-18-177 от 23.01.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Банкя, община Трън, област Перник;

Заповед № РД-18-178 от 23.01.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Богойна, община Трън, област Перник;

Заповед № РД-18-179 от 23.01.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Велиново, община Трън, област Перник;

Заповед № РД-18-180 от 23.01.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Ерул, община Трън, област Перник;

Заповед № РД-18-181 от 23.01.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Костуринци, община Трън, област Перник;

Заповед № РД-18-182 от 23.01.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Къшле, община Трън, област Перник;

Заповед № РД-18-183 от 23.01.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Лялинци, община Трън, област Перник;

Заповед № РД-18-184 от 23.01.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Милославци, община Трън, област Перник;

Заповед № РД-18-185 от 23.01.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Насалевци, община Трън, област Перник;

Заповед № РД-18-186 от 24.01.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Аврен, община Аврен, област Варна;

Заповед № РД-18-187 от 24.01.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Бенковски, община Аврен, област Варна;

Заповед № РД-18-188 от 24.01.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Болярци, община Аврен, област Варна;

Заповед № РД-18-189 от 24.01.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Здравец, община Аврен, област Варна;

Заповед № РД-18-190 от 24.01.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Казашка река, община Аврен, област Варна;

Заповед № РД-18-191 от 24.01.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Китка, община Аврен, област Варна;

Заповед № РД-18-192 от 24.01.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Круша, община Аврен, област Варна;

Заповед № РД-18-193 от 24.01.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Садово, община Аврен, област Варна;

Заповед № РД-18-194 от 24.01.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Тръстиково, община Аврен, област Варна;

Заповед № РД-18-195 от 24.01.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Юнак, община Аврен, област Варна;

Заповед № РД-18-196 от 25.01.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Патреш, община Павликени, област Велико Търново;

 

Заповед № РД-18-197 от 25.01.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Баурене, община Криводол, област Враца;

Заповед № РД-18-198 от 25.01.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Ботуня, община Криводол, област Враца;

Заповед № РД-18-199 от 25.01.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Галатин, община Криводол, област Враца.

Заповедите влизат в сила в деня на обнародването им в „Държавен вестник”.