В ДВ, бр. 57 от 10.07.2018 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Версия за печатВерсия за печат

 

 

В ДВ, бр. 57 от 10.07.2018 г.

Обнародвани са заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № РД-18-1166 от 28.05.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на гр. Лясковец, община Лясковец, област Велико Търново;

Заповед № РД-18-1167 от 28.05.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Боснек, общ. Перник, област Перник;

Заповед № РД-18-1168 от 28.05.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Големо Бучино, община Перник, област Перник;

Заповед № РД-18-1169 от 28.05.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Драгичево, община Перник, област Перник;

Заповед № РД-18-1170 от 28.05.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Кладница, община Перник, област Перник;

Заповед № РД-18-1171 от 28.05.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Лесковец, община Перник, област Перник;

Заповед № РД-18-1172 от 28.05.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Мещица, община Перник, област Перник;

Заповед № РД-18-1173 от 28.05.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Расник, община Перник, област Перник;

Заповед № РД-18-1174 от 30.05.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Богданов дол, община Перник, област Перник;

Заповед № РД-18-1175 от 30.05.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Витановци, община Перник, област Перник;

Заповед № РД-18-1176 от 30.05.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Зидарци, община Перник, област Перник;

Заповед № РД-18-1177 от 30.05.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Планиница, община Перник, област Перник;

Заповед № РД-18-1178 от 30.05.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Радуй, община Перник, област Перник;

Заповед № РД-18-1179 от 30.05.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Ярджиловци, община Перник, област Перник;

Заповед № РД-18-1180 от 31.05.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Вискяр, община Перник, област Перник;

Заповед № РД-18-1181 от 31.05.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Люлин, община Перник, област Перник;

Заповед № РД-18-1182 от 31.05.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Рударци, община Перник, област Перник;

Заповед № РД-18-1183 от 31.05.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Селищен дол, община Перник, област Перник;

Заповед № РД-18-1184 от 31.05.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Чуйпетлово, община Перник, област Перник;

Заповед № РД-18-1185 от 31.05.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Кошница, община Смолян, област Смолян;

Заповед № РД-18-1186 от 31.05.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Кремене, община Смолян, област Смолян;

Заповед № РД-18-1187 от 31.05.2018 г. – за одобряване на КККР по отношение на границата между поземлен имот с идентификатор 07079.701.315 и поземлен имот с идентификатор 07079.701.316, гр. Бургас, община Бургас, област Бургас;

Заповед № РД-18-1188 от 01.06.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Кутела, община Смолян, област Смолян;

Заповед № РД-18-1189 от 01.06.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Левочево, община Смолян, област Смолян;

Заповед № РД-18-1190 от 01.06.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Лъка, община Смолян, област Смолян;

Заповед № РД-18-1191 от 01.06.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Могилица, община Смолян, област Смолян;

Заповед № РД-18-1192 от 01.06.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Подвис, община Смолян, област Смолян;

Заповед № РД-18-1193 от 01.06.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Полковник Серафимово, община Смолян, област Смолян;

Заповед № РД-18-1194 от 01.06.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Сивино, община Смолян, област Смолян;

Заповед № РД-18-1195 от 01.06.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Турян, община Смолян, област Смолян;

Заповед № РД-18-1196 от 01.06.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Босна, община Ситово, област Силистра;

Заповед № РД-18-1197 от 01.06.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Гарван, община Ситово, област Силистра;

Заповед № РД-18-1198 от 01.06.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Ирник, община Ситово, област Силистра;

Заповед № РД-18-1199 от 01.06.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Искра, община Ситово, област Силистра;

Заповед № РД-18-1200 от 01.06.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Любен, община Ситово, област Силистра;

Заповед № РД-18-1201 от 01.06.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Слатина, община Ситово, област Силистра;

Заповед № РД-18-1202 от 04.06.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на гр. Батановци, община Перник, област Перник;

Заповед № РД-18-1203 от 04.06.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Дивотино, община Перник, област Перник;

Заповед № РД-18-1204 от 04.06.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Кралев дол, община Перник, област Перник;

Заповед № РД-18-1205 от 04.06.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Студена, община Перник, област Перник;

Заповед № РД-18-1206 от 04.06.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Старо село, община Радомир, област Перник;

Заповед № РД-18-1207 от 04.06.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Нова Попина, община Ситово, област Силистра;

Заповед № РД-18-1208 от 04.06.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Поляна, община Ситово, област Силистра;

Заповед № РД-18-1209 от 04.06.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Попина, община Ситово, област Силистра;

Заповед № РД-18-1210 от 04.06.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Ястребна, община Ситово, област Силистра.

Заповедите влизат в сила в деня на обнародването им в „Държавен вестник”.