В ДВ, бр. 74 от 12.09.2017 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК за одобряване на КККР както следва:

Версия за печатВерсия за печат

 

 

В ДВ, бр. 74 от 12.09.2017 г.

Обнародвани са заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № РД-18-207 от 15.08.2017 г. – за одобряване на КККР за поземлени имо­ти с идентификатори 81966.21.151, 81966.22.152, 81966.25.87, с. Черник, община Дулово, област Силистра;

Заповед № РД-18-208 от 15.08.2017 г. – за одобряване на КККР за поземлен имот с идентификатор 80738.41.96, с. Черковна, община Дулово, област Силистра;

Заповед № РД-18-209 от 16.08.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Драганово, община Добрич - селска, област Добрич;

Заповед № РД-18-210 от 16.08.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Карапелит, община Добрич - селска, област Добрич;

Заповед № РД-18-212 от 16.08.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Медово, община Добрич - селска, област Добрич;

Заповед № РД-18-213 от 16.08.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Самуилово, община Добрич - селска, област Добрич;

Заповед № РД-18-214 от 16.08.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Попгригорово, община Добрич - селска, област Добрич;

Заповед № РД-18-215 от 16.08.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Малка Смолница, община Добрич - селска, област Добрич;

Заповед № РД-18-216 от 16.08.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Вратарите, община Добрич - селска, област Добрич;

Заповед № РД-18-217 от 16.08.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Богдан, община Добрич - селска, област Добрич;

Заповед № РД-18-218 от 16.08.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Фелдфебел Денково, община Добрич - селска, област Добрич;

Заповед № РД-18-219 от 16.08.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Тянево, община Добрич - селска, област Добрич;

Заповед № РД-18-221 от 17.08.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Одърци, община Добрич - селска, област Добрич;

Заповед № РД-18-222 от 17.08.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Приморци, община Добрич - селска, област Добрич;

Заповед № РД-18-223 от 17.08.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Камен, община Добрич - селска, област Добрич;

Заповед № РД-18-224 от 17.08.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Славеево, община Добрич - селска, област Добрич;

Заповед № РД-18-225 от 17.08.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Плачидол, община Добрич - селска, област Добрич;

Заповед № РД-18-226 от 17.08.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Долина, община Добрич - селска, област Добрич;

Заповед № РД-18-227 от 17.08.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Росеново, община Добрич - селска, област Добрич;

Заповед № РД-18-228 от 18.08.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Хитово, община Добрич - селска, област Добрич;

Заповед № РД-18-229 от 18.08.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Стефаново, община Добрич - селска, област Добрич;

Заповед № РД-18-230 от 18.08.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Пчелник, община Добрич - селска, област Добрич;

Заповед № РД-18-231 от 18.08.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Паскалево, община Добрич - селска, област Добрич;

Заповед № РД-18-232 от 18.08.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Опанец, община Добрич - селска, област Добрич;

Заповед № РД-18-233 от 18.08.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Одринци, община Добрич - селска, област Добрич;

Заповед № РД-18-234 от 18.08.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Миладиновци, община Добрич - селска, област Добрич;

Заповед № РД-18-235 от 18.08.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Ловчанци, община Добрич - селска, област Добрич;

Заповед № РД-18-236 от 18.08.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Бранище, община Добрич - селска, област Добрич;

Заповед № РД-18-237 от 18.08.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Овчарово, община Добрич - селска, област Добрич;

Заповед № РД-18-238 от 22.08.2017 г. – за одобряване на КККР по отношение на границата на поземлени имоти с идентифика­тори 12084.2701.1143 и 12084.2701.1144 с поземлен имот с идентификатор 12084.2701.1842, с. Волуяк, район „Връбница“, Столична община, област София (столица);

Заповед № РД-18-239 от 22.08.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Бръшляница, община Плевен, област Плевен;

Заповед № РД-18-240 от 22.08.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Чакаларово, община Кирково, област Кърджали;

Заповед № РД-18-241 от 22.08.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Хаджийско, община Кирково, област Кърджали;

Заповед № РД-18-242 от 22.08.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Фотиново, община Кирково, област Кърджали;

Заповед № РД-18-243 от 24.08.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Величково, община Пазарджик, област Пазарджик;

Заповед № РД-18-244 от 24.08.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Црънча, община Пазарджик, област Пазарджик;

Заповед № РД-18-245 от 24.08.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Хаджиево, община Пазарджик, област Пазарджик;

Заповед № РД-18-246 от 24.08.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Пищигово, община Пазарджик, област Пазарджик;

Заповед № РД-18-247 от 24.08.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Мирянци, община Пазарджик, област Пазарджик;

Заповед № РД-18-248 от 24.08.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Мало Конаре, община Пазарджик, област Пазарджик;

Заповед № РД-18-249 от 24.08.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Равна гора, община Созопол, област Бургас;

Заповед № РД-18-250 от 24.08.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Крушевец, община Созопол, област Бургас;

Заповед № РД-18-251 от 24.08.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Габър, община Созопол, област Бургас;

Заповед № РД-18-252 от 24.08.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на гр. Българово, община Бургас, област Бургас;

Заповед № РД-18-253 от 24.08.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Брястовец, община Бургас, област Бургас;

Заповед № РД-18-254 от 24.08.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Ясен, община Плевен, област Плевен;

Заповед № РД-18-255 от 24.08.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Тодорово, община Плевен, област Плевен;

Заповед № РД-18-256 от 24.08.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Опанец, община Плевен, област Плевен;

Заповед № РД-18-257 от 24.08.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Стефан Караджа, община Добрич - селска, област Добрич;

Заповед № РД-18-258 от 24.08.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Полковник Свещарово, община Добрич - селска, област Добрич;

Заповед № РД-18-259 от 24.08.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Златия, община Добрич - селска, област Добрич;

Заповед № РД-18-260 от 24.08.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Житница, община Добрич - селска, област Добрич;

Заповед № РД-18-261 от 24.08.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Воднянци, община Добрич - селска, област Добрич.

Заповедите влизат в сила в деня на обнародването им в „Държавен вестник”.