В ДВ, бр. 82 от 05.10.2018 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Версия за печатВерсия за печат

В ДВ, бр. 82 от 05.10.2018 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

-      Заповед № РД-18-1577 от 5.9.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Белопопци, община Горна Малина, област София;

-      Заповед № РД-18-1578 от 5.9.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Гайтанево, община Горна Малина, област София;

-      Заповед № РД-18-1579 от 5.9.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Горна Малина, община Горна Малина, област София.

Заповедите влизат в сила в деня на обнародването им в „Държавен вестник.