В ДВ, бр. 82 от 13.10.2017 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Версия за печатВерсия за печат

 

 

ДВ, бр. 82 от 13.10.2017 г.

Обнародвани са заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

- Заповед № РД-18-359/19.09.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Казанка, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора;

- Заповед № РД-18-360/19.09.2017 г.  – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Братя Кунчеви, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора;

 - Заповед № РД-18-361/19.09.2017 г.  – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Борилово, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора;

- Заповед № РД-18-362/19.09.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Бенковски, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора;

- Заповед № РД-18-363/19.09.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Оряховица, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора;

- Заповед № РД-18-364/19.09.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Ново село, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора;

- Заповед № РД-18-365/19.09.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Люляк, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора;

- Заповед № РД-18-366/19.09.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Самуилово, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора;

- Заповед № РД-18-367/19.09.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Братово, общ. Търговище, обл. Търговище;

- Заповед № РД-18-368/14.09.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Бряговец, общ. Крумовград, обл. Кърджали;

- Заповед № РД-18-369/19.09.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Къклица, общ. Крумовград, обл. Кърджали;

- Заповед № РД-18-370/19.09.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Поточница, общ. Крумовград, обл. Кърджали;

- Заповед № РД-18-371/19.09.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Луличка, общ. Крумовград, обл. Кърджали;

- Заповед № РД-18-372/19.09.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Голям Девесил, общ. Крумовград, обл. Кърджали;

- Заповед № РД-18-373/20.09.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Пелин, общ. Крумовград, обл. Кърджали;

- Заповед № РД-18-374/20.09.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Долна кула, общ. Крумовград, обл. Кърджали;

- Заповед № РД-18-375/20.09.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Котлари, общ. Крумовград, обл. Кърджали;

- Заповед № РД-18-376/20.09.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Егрек, общ. Крумовград, обл. Кърджали;

- Заповед № РД-18-377/20.09.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Гулия, общ. Крумовград, обл. Кърджали;

- Заповед № РД-18-378/20.09.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Малък Девесил, общ. Крумовград, обл. Кърджали;

- Заповед № РД-18-379/20.09.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Джанка, общ. Крумовград, обл. Кърджали;

- Заповед № РД-18-380/20.09.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Яковица, общ. Кирково, обл. Кърджали;

- Заповед № РД-18-381/20.09.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Шопци, общ. Кирково, обл. Кърджали.

Заповед № РД-18-382/20.09.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Царино, общ. Кирково, обл. Кърджали.

 

Заповедите влизат в сила в деня на обнародването им в „Държавен вестник”.