В ДВ, бр. 84 от 12.10.2018 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Версия за печатВерсия за печат

В ДВ, бр. 84 от 12.10.2018 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

-      Заповед № РД-18-1580 от 5.9.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Горно Камарци, община Горна Малина, област София;

-      Заповед № РД-18-1581 от 5.9.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Долна Малина, община Горна Малина, област София;

-      Заповед № РД-18-1582 от 5.9.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Долно Камарци, община Горна Малина, област София;

-      Заповед № РД-18-1583 от 10.9.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Макоцево, община Горна Малина, област София;

-      Заповед № РД-18-1584 от 10.9.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Негушево, община Горна Малина, област София;

-      Заповед № РД-18-1585 от 10.9.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Саранци, община Горна Малина, област София;

-      Заповед № РД-18-1586 от 10.9.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Стъргел, община Горна Малина, област София;

-      Заповед № РД-18-1587 от 10.9.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Чеканчево, община Горна Малина, област София.

Заповедите влизат в сила в деня на обнародването им в „Държавен вестник.