В ДВ бр. 9 от 26.01.2018 г. е публикувана обява за приети КККР, както следва:

Версия за печатВерсия за печат

 

Службата по геодезия, картография и кадастър – Благоевград съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти за частта от землището на с. Еленово, разположена извън урбанизираната територия на с. Еленово и на махала Ревалска, община Благоевград, област Благоевград, които са в службата по геодезия, картография и кадастър. В 30-дневен срок от обявяването в “Държавен вестник” (до 26.02.2018 г. вкл.), заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Благоевград.

 

Службата по геодезия, картография и кадастър – Варна съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти за урбанизираните територии в землищата на с. Бояна, с. Войводино, с. Генерал Колево, с. Оборище, с. Страхил, община Вълчи дол, с. Дръндар, с. Николаевка и гр. Суворово, община Суворово, които са в службата по геодезия, картография и кадастър. В 30-дневен срок от обявяването в “Държавен вестник” (до 26.02.2018 г. вкл.), заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Варна.

 

Службата по геодезия, картография и кадастър – Кюстендил съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти за землищата на с. Богослов, с. Вратца, с. Грамаждано, с. Гърляно, с. Гюешево, с. Жи­ленци, с. Каменичка Скакавица, с. Ново село, с. Раненци, с. Слокощица, община Кюстендил, които са в службата по геодезия, картография и кадастър. В 30-дневен срок от обявяването в “Държавен вестник” (до 26.02.2018 г. вкл.), заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Кюстендил.

 

Службата по геодезия, картография и кадастър – Ловеч съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти за землищата на с. Бабинци, с. Български извор, с. Галата, с. Глогово, с. Гложене, с. Голям извор, с. Градежница, с. Малка Желязна, общи­на Тетевен, които са в службата по геодезия, картография и кадастър. В 30-дневен срок от обявяването в “Държавен вестник” (до 26.02.2018 г. вкл.), заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Ловеч.