СГКК- ПЛЕВЕН

Версия за печатВерсия за печат

СГКК към АГКК

Изнесени  работни места

ГР. ПЛЕВЕН  5800 
ПОЩЕНСКА КУТИЯ 1081
Ул. “АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ” №1, ет.8
ИД Началник на отдел

ИНЖ. БОРЯНА ИВАНОВА

Тел: 064/801420;804302 
Факс: 064/804302 
pleven@cadastre.bg

 

ГР. НИКОПОЛ 5940
ул. "Александър Стамболийски" № 5, ет.1
Тел. 0878956069
всеки вторник 
ДАМЯН ПЕТКОВ

ГР. ЛЕВСКИ  5900
бул. "България" №  58
Тел. 0878956077
всяка сряда
БОЖИДАР ПЕТРОВ

ГР. БЕЛЕНЕ  5930
бул. „България” №  35
Тел: 0658/31061
МАРГАРИТА МЛАДЕНОВА

ГР. ЧЕРВЕН БРЯГ 5980 

Ул. „Антим I“ № 1

всяка сряда

Павел Йорданов

Тел. 0878 95 60 65 

 

Местоположение

Bulgaria
43° 24' 25.7112" N, 24° 36' 56.8872" E


Работно време:

от понеделник до петък от 9.00 до 17.30 ч.

Съгласно чл. 10 ал. 4 от НАРЕДБАТА ЗА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ (в сила от 1.06.2008 г.), в случаите, когато в служебните помещения на звеното за административно обслужване има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата на звеното продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.

Приемно време на:

СГКК за правоспособни по Закона за кадастър и имотен регистър лица 

от понеделник до петък

15.00 - 17.00

началника на СГКК 

понеделник и четвъртък

15.00 – 17.00

 

Местоположение

Javascript is required to view this map.