СГКК- ШУМЕН

Версия за печатВерсия за печат
Адрес: 

СГКК към АГКК

Изнесени  работни места

ГР. ШУМЕН  9700
ПОЩЕНСКА КУТИЯ 35
Ул.”СЪЕДИНЕНИЕ” №107, ет.5

ИНЖ. ЙОВКО ЙОВЧЕВ

Тел: 054/802812 
Факс: 054/801072
shumen@cadastre.bg

ГР. НОВИ ПАЗАР 
ул. "Васил Левски" № 3
сградата на общината - стая 404
Тел. 0899118251
Работно време:

вторник от 9,30 до 17 часа
 

Петър Павлов Пекарек

 

Местоположение

Bulgaria
43° 16' 9.8724" N, 26° 55' 26.9904" E


Работно време:

от понеделник до петък от 9.00 до 17.30 ч.

Съгласно чл. 10 ал. 4 от НАРЕДБАТА ЗА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ (в сила от 1.06.2008 г.), в случаите, когато в служебните помещения на звеното за административно обслужване има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата на звеното продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.


Приемно време на:

СГКК за правоспособни по Закона за кадастър и имотен регистър лица 

понеделник, сряда и петък

09.00 - 12.30

началника на СГКК 

сряда

09.00 – 12.30

Местоположение

Javascript is required to view this map.