СГКК- СМОЛЯН

Версия за печатВерсия за печат
Адрес: 

СГКК към АГКК

Изнесени  работни места

ГР. СМОЛЯН 4700
Бул.“БЪЛГАРИЯ” №69, ет. 3
ИНЖ. ЦАНКО КАРАБОВ
Тел: 0301/63101 
Факс: 0301/63100
smoljan@cadastre.bg

 

ГР. ЧЕПЕЛАРЕ 4850
ул. "Мурджовска" №1а, ет. 2, оф. 202 
Моб.тел.: 0878838066 
Сряда – 08.30ч. – 17.00ч 
ИНЖ. АНА ГРИГОРОВА
ГР. ЗЛАТОГРАД 4980
ул."Стефан Стамболов" №1, ет.6
Тел: 0888589205
От понеделник до петък – 16.ч. – 18 ч.
ИНЖ.СВЕТЛА БУКОВА
ГР. МАДАН 4900
ул. "Обединение" № 14, ет.1, стая 115
Моб.тел.: 0894449022 
Тел: 0308/31 37, вътр. 115
Вторник и сряда – 09 ч. – 11 ч.
РУМЯНА ДЪБОВА
ГР. РУДОЗЕМ 4960
бул. "България" №13, Дом на културата, ет. 2 
Моб.тел.:0896665205
Сряда и Четвъртък – 10ч. – 12ч.
АЛТИМИР БАЛЕВ
ГР. ДОСПАТ 4831
ул. "Здравец" № 2, ет. 3, стая 302
Понеделник и Вторник – 09ч.– 12ч.
Моб.тел.:0894438133 
ИНЖ. НИНА ЧАУШЕВА - КУЦЛЕВА
С. БОРИНО 4824
ул. Христо Ботев № 1, ет. 2
Моб.тел.: 0887438717
Понеделник и Вторник – 09ч.– 12ч.
ТЕФИК ШИДЕРОВ

ГР. ДЕВИН 4800
ул. "Дружба" № 1, ет. 2, стая 14
Сряда и Петък – 09ч.– 11ч.
Моб.тел.:0879221535 
ДАНИЕЛА БАНКАТЕВА 

С. БАНИТЕ 4940
ул. "Стефан Стамболов" № 3
Понеделник и Сряда – 13ч.– 15ч.
Моб.тел.:0885119748 
ЗОРКА МАДЖАРОВА

Местоположение

Bulgaria
41° 34' 44.2416" N, 24° 41' 32.9496" E


Работно време:

от понеделник до петък от 9.00 до 17.30 ч.

Съгласно чл. 10 ал. 4 от НАРЕДБАТА ЗА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ (в сила от 1.06.2008 г.), в случаите, когато в служебните помещения на звеното за административно обслужване има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата на звеното продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.

Приемно време на:

Началника на СГКК 

понеделник 

13.00 - 17.00

СГКК за правоспособни по Закона за кадастър и имотен регистър лица 

от понеделник до петък

15.00 - 16.00

Местоположение

Javascript is required to view this map.