СГКК- СОФИЙСКА ОБЛАСТ

Версия за печатВерсия за печат
Адрес: 

СГКК към АГКК

ГР. СОФИЯ 1618 

кв.“ПАВЛОВО”, Ул. “МУСАЛА” №1

ИНЖ. СВЕТЛОМИРА СЛАВОВА

 

Тел.  02 /8188353

sofia.oblast@cadastre.bg

ОБЩИНИ С ОПРАВОМОЩЕНИ ПО ЗКИР ЛИЦА

ОБЩИНА ДОЛНА БАНЯ

Техническа служба -3 ет.

Оправомощено лице по Заповед № РД-13-159/03.08.2017 г. 

Ива Димитрова

Приемно време:

понеделник, вторник, петък от 8.30 до 12.30 ч. и от 13.00 до 17.30 ч.

Тел:071208842


С. АНТОН

В сградата на Общината
Приемно време:

от понеделник до петък

от 8.00  до 12.00 ч. и от 13.00 до 17.00 ч.

Оправомощени лица по Заповед № РД-13-200./04.092017 г.

Цветелина Константинова Костова 

Татяна Тодорова Стаменова-Петрова


ОСЗ БОЖУРИЩЕ – ГР. БОЖУРИЩЕ

ул. „8-ми март“ № 2
Оправомощено лице:

Анжела Иванова – главен специалист в ОСЗ Божурище. 

Приемно време:

понеделник- петък от 8.30 до 12.30 ч. и от 13.00 до 17.30 ч.

Тел. 024197022

 

ГР. КОСТЕНЕЦ

ул."Иван Вазов" № 2

 Общинска администрация - Костенец, "Център за услуги на гражданите", ет.1, 

Приемно време:

понеделник, вторник, четвъртък и петък от 14.00 до 17.00 ч.

Оправомощени лица по Заповед № РД-13-161//08.08.2017.2017 г.

Евелина Хаджиниколова 

 

ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА

ул. „Любен Каравелов” № 16

Оправомощени лица по Заповед № РД-13-240//30.10.2017.2017 г.

Инж. Цветанка Христова Христова

Ваня Ангелова Чорбанска

ИЗНЕСЕНИ РАБОТНИ МЕСТА

ГР. БОТЕВГРАД

Партер на община Ботевград

инж. Васил Василев

Приемно време:

вторник от 13.30 до 17.30 ч.

сряда от 8.30 до 12.30 ч.

 

ГР. КОПРИВЩИЦА 2090

ул. “Любен Каравелов”  № 16

ГР. КОСТИНБРОД

Ул. Охрид“ №1

Гергана Станкова

Тел. 0721/68723

Приемно време:

вторник и четвъртък -(в работното време на общината)

С. МИРКОВО

Иванка Червенкова

Приемно време:

Вторник и четвъртък в работното време на общината.

Предоставяне на услуги от КККР


 

С. ЧЕЛОПЕЧ

бул. Трети март №1 - сградата на община Челопеч,

етаж 2 - стаята на техническата служба

Приемно време:

вторник, сряда и четвъртък от 13.00 до 16.30 ч. 

инж. Ненка Тороманова тел. 07185/23-66

Местоположение

Bulgaria
42° 40' 4.3176" N, 23° 16' 5.9268" E


Работно време:

от понеделник до петък от 9.00 до 17.30 ч.

Съгласно чл. 10 ал. 4 от НАРЕДБАТА ЗА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ (в сила от 1.06.2008 г.), в случаите, когато в служебните помещения на звеното за административно обслужване има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата на звеното продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.

Приемно време на:

  СГКК за правоспособни по Закона за кадастър и имотен регистър лица 

от понеделник до петък

13.00 - 17.00

началника на СГКК 

понеделник

13.30 - 15.30

Местоположение

Javascript is required to view this map.