СГКК- СТАРА ЗАГОРА

Версия за печатВерсия за печат
Адрес: 

СГКК към АГКК

Изнесени  работни места

ГР. СТАРА ЗАГОРА  6003
Ул.”ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ” №1
ИНЖ. ДИЯНА БАЛЕВА
Тел:: 042/622113;621907 
Факс: 042/622113;621907 
stara.zagora@cadastre.bg

гр. Казанлък 6100

бул. „Розова долина“ № 6

Община Казанлък – Център за информация и услуги на гражданите

раб. време: от 8.30 до 12.30 ч

тел. за контакти: 0431/98256

Росица Иванов Христова

 

СГКК към АГКК

ГР. СТАРА ЗАГОРА  6003

Ул.”ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ” №1
ИНЖ. ДИЯНА БАЛЕВА

 

Тел:: 042/622113;621907 
Факс: 042/622113;621907 
stara.zagora@cadastre.bg

ОБЩИНИ С ОПРАВОМОЩЕНИ ПО ЗКИР ЛИЦА

ГР. НИКОЛАЕВО 6190

ул. „Георги Бенковски“ № 9
Оправомощени лице по Зап.№:РД-13-170/15.08.2017 г.

Мариана Стойкова Драгнева

Живка Михова Попова

 

 

ИЗНЕСЕНИ РАБОТНИ МЕСТА

гр. Казанлък 6100

бул. „Розова долина“ № 6

Община Казанлък – Център за информация и услуги на гражданите

раб. време: от 8.30 до 12.30 ч

тел. за контакти: 0431/98256

Росица Иванов Христова

 

Местоположение

Bulgaria
42° 25' 13.3716" N, 25° 36' 31.3128" E


Работно време:

от понеделник до петък от 9.00 до 17.30 ч.

Съгласно чл. 10 ал. 4 от НАРЕДБАТА ЗА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ (в сила от 1.06.2008 г.), в случаите, когато в служебните помещения на звеното за административно обслужване има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата на звеното продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.

Приемно време на:

СГКК за правоспособни по Закона за кадастър и имотен регистър лица

понеделник, сряда и петък

16.00 - 17.00

началника на СГКК 

понеделник

13.00 – 16.00

петък

10.00 – 12.30

Местоположение

Javascript is required to view this map.