СГКК- ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Версия за печатВерсия за печат

СГКК към АГКК

ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО 5000 

Бул. “Цар Т. СВЕТОСЛАВ” № 59 

ИНЖ. ИВАН АНАСТАСОВ

 

Тел: 062/622536; 620478
Факс: 062/623889
veliko.tarnovo@cadastre.bg

ОБЩИНИ С ОПРАВОМОЩЕНИ ПО ЗКИР ЛИЦА  (ОЗЛ)

Община Златарица

Гр. Златарица, ул.”Стефан Попстоянов”22, Информационен център

Оправомощени лица по зап. №РД-13-131/30.06.2017

Пламен Тодоров Маринов

Приемно време: всеки работен ден от 9.00-12.00 и от 13.00 до 17.00

Гр. Полски Тръмбеш

Община Полски Тръмбеш, ул.”Черно море”4, Информационен център

Оправомощени лица по зап. №РД-13-196/01.09.2017

Даниела Григорова

Елица Василева

Приемно време: всеки работен ден от 9.00-12.00 и от 13.00 до 17.00

 

гр. Сухиндол 

ул. "Росица" № 104

Оправомощени лица по зап. №Р Д-13-75/28.02.2018г.

Тинче Стойчева - 0889895990
Тодор Алтънов - 0885893365

гр. Елена 5070

ул. „Иларион Макариополски”  № 24

Оправомощени лица по зап. № РД-13-214/18.08.2018г.

Стефка Петкова Калчева 

Цветомира Василева Димитрова 

Ивайло Руменов Добрев

инж. Димитринка Борисова Иванова 

ИЗНЕСЕНИ РАБОТНИ МЕСТА (ИРМ)

Гр. Свищов

Община Свищов, Ул.”Цанко Церковски”2,  Информационен център

Приемно време всеки вторник от 9.00-12.00 и от 13.00 до 17.00

 

 


Местоположение

Bulgaria
43° 4' 41.1456" N, 25° 37' 57.4572" E


Работно време:

от понеделник до петък от 9.00 до 17.30 ч.

Съгласно чл. 10 ал. 4 от НАРЕДБАТА ЗА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ (в сила от 1.06.2008 г.), в случаите, когато в служебните помещения на звеното за административно обслужване има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата на звеното продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.


Приемно време на:

СГКК за правоспособни по Закона за кадастър и имотен регистър лица  

понеделник

9.00 -10.00

началника на СГКК 

петък

09.00 – 12.00

Местоположение

Javascript is required to view this map.