Доставка на оригинални тонери за цветни принтери с марка Lexmark, модел CS720de и модел C950de, за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър

Версия за печатВерсия за печат
Статус на обществената поръчка: 
Възложена
Допълнителни документиДатаРазмер
File Протокол-1 08/11/17678.28 KB
File Договор - ДД-147-2017 АТС-БЪЛГАРИЯ ООД 06/12/17706.81 KB
File obyava-lexmark.pdf30/10/17359.07 KB
File tehnicheskaspecifikaciya-lexmark.pdf30/10/17220.2 KB
File usloviyaukazaniya-lexmark.pdf30/10/17434.2 KB
File prilozheniya-lexmark.rar30/10/17469.86 KB

Събиране на оферти с обява с предмет : „Доставка на оригинални тонери за цветни принтери с марка Lexmark, модел CS720de и модел C950de, за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър“

Офертите на участниците ще се приемат всеки работен ден от 09.00 до 17:30 ч. в деловодството на АГКК, гр. София 1618, ул. „Мусала” № 1, в срок до 06.11.2017 г., включително, най-късно до обявения по-горе час.

Офертите ще се отворят на 07.11.2017 ч. от 10:30 ч. на посочения по-горе адрес