Одобрени с влезли в сила заповед кадастрална карта и регистри за област Добрич

Версия за печатВерсия за печат

Към всички области

съдебен район
община
населено място - ЕКАТТЕ
граници
Балчик
Балчик
с.Соколово - 67951
землището
с.Стражица - 69643
землището
с.Храброво - 77390
землището
с.Ляхово - 44882
землището
с.Бобовец - 04515
землището
с.Царичино - 48982
землището
с.Кранево - 39459
землището
с.Рогачево - 62788
землището
с.Оброчище - 53120
землището
с.Църква - 78639
землището
гр.Балчик - 02508
землището
с.Безводица - 03174
землището
с.Сенокос - 66250
землището
с.Карвуна - 36453
землището
с.Дъбрава - 24387
землището
с.Преспа - 58270
землището
с.Змеево - 31245
землището
с.Дропла - 23769
землището
с.Кремена - 39623
землището
с.Тригорци - 73095
землището
с.Гурково - 18160
землището
с.Брястово - 06793
землището
Генерал Тошево
Генерал Тошево
с.Йовково - 34045
землището
Добрич
Добрич
гр.Добрич - 72624
землището
Крушари
с. Крушари - 40097
землището
Каварна
Шабла
гр.Шабла - 83017
землището
с.Божаново - 04927
землището
с.Твърдица - 72179
землището
с.Ваклино - 10032
землището
с.Горичане - 16095
землището
с.Горун - 17275
землището
с.Граничар - 17782
землището
с.Дуранкулак - 24102
землището
с.Стаевци - 68610
землището
с.Езерец - 27108
землището
с.Захари Стояново - 30394
землището
с.Крапец - 39493
землището
с.Пролез - 58596
землището
с.Смин - 67550
землището
с.Тюленово - 73780
землището
с.Черноморци - 81181
землището
Каварна
гр.Каварна - 35064
землището
с.Белгун - 03318
землището
с.Било - 04090
землището
с.Божурец - 05009
землището
с.Българево - 07257
землището
с.Видно - 11003
землището
с.Вранино - 12173
землището
с.Иречек - 32768
землището
с.Камен бряг - 35746
землището
с.Крупен - 40049
землището
с.Могилище - 48828
землището
с.Нейково - 51408
землището
с.Поручик Чунчево - 57861
землището
с.Раковски - 62092
землището
с.Свети Никола - 65543
землището
с.Селце - 66113
землището
с.Септемврийци - 66281
землището
с.Топола - 72693
землището
с.Травник - 72936
землището
с.Хаджи Димитър - 77044
землището
с.Челопечене - 80340
землището
Тервел
Тервел
гр. Тервел - 72271
землището