Одобрени с влезли в сила заповед кадастрална карта и регистри за област Добрич

Версия за печатВерсия за печат

Към всички области

 

съдебен район

община

населено място - ЕКАТТЕ

граници

Балчик

Балчик

с.Соколово - 67951

землището

с.Стражица - 69643

землището

с.Храброво - 77390

землището

с.Ляхово - 44882

землището

с.Бобовец - 04515

землището

с.Царичино - 48982

землището

с.Кранево - 39459

землището

с.Рогачево - 62788

землището

с.Оброчище - 53120

землището

с.Църква - 78639

землището

гр.Балчик - 02508

землището

с.Безводица - 03174

землището

с.Сенокос - 66250

землището

с.Карвуна - 36453

землището

с.Дъбрава - 24387

землището

с.Преспа - 58270

землището

с.Змеево - 31245

землището

с.Дропла - 23769

землището

с.Кремена - 39623

землището

с.Тригорци - 73095

землището

с.Гурково - 18160

землището

с.Брястово - 06793

землището

Генерал Тошево

Генерал Тошево

с.Йовково - 34045

землището

Добрич

Добрич

гр.Добрич - 72624

землището

Добрич-селска

с. Бенковски - 03860

неурб.територия

с. Богдан - 04580

неурб.територия

с. Бранище - 06104

неурб.територия

с. Владимирово - 11421

неурб.територия

с. Воднянци - 11781

неурб.територия

с. Вратарите - 12231

неурб.територия

с. Врачанци - 12262

неурб.територия

с. Дебрене - 20359

неурб.територия

с. Добрево - 21350

неурб.територия

с. Долина - 21957

неурб.територия

с- Драганово - 23128

неурб.територия

с. Дряновец - 23933

неурб.територия

с. Енево - 27468

неурб.територия

с. Житница - 29489

неурб.територия

с. Златия - 31067

неурб.територия

с. Камен - 35674

неурб.територия

с. Карапелит - 36419

неурб.територия

с. Козлодуйци - 37808

неурб.територия

с. Крагулево - 39242

неурб.територия

с. Ловчанци - 43997

неурб.територия

с. Лясково - 43431

неурб.територия

с. Малка Смолница - 46454

неурб.територия

с. Медово - 47679

неурб.територия

с. Миладиновци - 48088

неурб.територия

с. Методиево - 47901

неурб.територия

с. Ново Ботево - 52038

неурб.територия

с. Овчарово - 53210

неурб.територия

с. Одринци - 53432

неурб.територия

с. Одърци - 53450

неурб.територия

с. Опанец - 53597

неурб.територия

с. Паскалево - 55511

неурб.територия

с. Плачидол - 56695

неурб.територия

с. Попгригорово - 57550

неурб.територия

с. Полковник Свещарово - 57279

неурб.територия

с. Приморци - 58360

неурб.територия

с. Пчелник - 58935

неурб.територия

с. Росеново - 63063

неурб.територия

с. Самуилово - 00374

неурб.територия

с. Свобода - 65824

неурб.територия

с. Славеево - 66946

неурб.територия

с. Сливенци - 70812

неурб.територия

с. Стефаново - 69242

неурб.територия

с. Стефан Караджа - 69198

неурб.територия

с. Тянево - 73818

неурб.територия

с. Фелдфебел Денково - 76064

неурб.територия

с. Хитово - 77284

неурб.територия

Крушари

с. Крушари - 40097

землището

Каварна

Шабла

гр.Шабла - 83017

землището

с.Божаново - 04927

землището

с.Твърдица - 72179

землището

с.Ваклино - 10032

землището

с.Горичане - 16095

землището

с.Горун - 17275

землището

с.Граничар - 17782

землището

с.Дуранкулак - 24102

землището

с.Стаевци - 68610

землището

с.Езерец - 27108

землището

с.Захари Стояново - 30394

землището

с.Крапец - 39493

землището

с.Пролез - 58596

землището

 с.Смин - 67550

землището

с.Тюленово - 73780

землището

с.Черноморци - 81181

землището

Каварна

гр.Каварна - 35064

землището

с.Белгун - 03318

землището

с.Било - 04090

землището

с.Божурец - 05009

землището

с.Българево - 07257

землището

с.Видно - 11003

землището

с.Вранино - 12173

землището

с.Иречек - 32768

землището

с.Камен бряг - 35746

землището

с.Крупен - 40049

землището

с.Могилище - 48828

землището

с.Нейково - 51408

землището

с.Поручик Чунчево - 57861

землището

с.Раковски - 62092

землището

с.Свети Никола - 65543

землището

с.Селце - 66113

землището

с.Септемврийци - 66281

землището

с.Топола - 72693

землището

с.Травник - 72936

землището

с.Хаджи Димитър - 77044

землището

с.Челопечене - 80340

землището

Тервел

Тервел

гр. Тервел - 72271

землището