Одобрени с влезли в сила заповед кадастрална карта и регистри за област Перник

Версия за печатВерсия за печат

Към всички области

съдебен район община населено място граници 
Брезник Брезник гр. Брезник - 06286 землището
Перник Перник гр. Перник - 55871 землището
Радомир Радомир гр. Радомир - 61577 землището
Трън Трън с. Банкя - 02645 неурб. територия
с. Берайнци - 03873 неурб. територия
с. Богойна - 04697 неурб. територия
с. Бохова -  05918 неурб. територия
с. Бусинци - 07096 неурб. територия
с. Бутроинци - 07137 неурб. територия
с. Велиново - 10478 неурб. територия
с. Врабча - 12139 неурб. територия
с. Главановци - 14979 неурб. територия
с. Глоговица - 15134 неурб. територия
с. Горна Мелна - 16331 неурб. територия
с. Долна Мелна - 22201 неурб. територия
с. Джинчовци - 20818 неурб. територия
с. Дълга лука - 24517 неурб. територия
с. Ездимирци - 27084 неурб. територия
с. Еловица - 27351 неурб. територия
с. Ерул  - 27601 неурб. територия
с. Забел - 30017 неурб. територия
с. Зелениград - 30716 неурб. територия
с. Кожинци - 37602 неурб. територия
с. Костуринци - 39027 неурб. територия
с. Къшле - 41040 неурб. територия
с. Лешниковци - 43551 неурб. територия
с. Ломница - 44269 неурб. територия
с. Лялинци - 44781 неурб. територия
с. Милкьовци - 48249 неурб. територия
с. Милославци - 48252 неурб. територия
с. Мракетинци - 49182 неурб. територия
с. Насалевци - 51130 неурб. територия
с. Неделково - 51343 неурб. територия
с. Парамун - 55453 неурб. територия
с. Пенкьовци - 55814 неурб. територия
с. Проданча - 58551 неурб. територия
с. Стайчовци - 68641 неурб. територия
с. Стрезимировци -  69777 неурб. територия
с. Радово - 61501 неурб. територия
с. Рани луг - 62205 неурб. територия
с. Реяновци - 62565 неурб. територия
с. Слишовци - 67458 неурб. територия
с. Туроковци - 73479 неурб. територия
с. Филиповци - 76114 неурб. територия
с. Цегриловци - 78327 неурб. територия
с. Шипковица - 83209 неурб. територия
с. Ярловци - 87566 неурб. територия