Одобрени с влезли в сила заповед кадастрална карта и регистри за област Перник

Версия за печатВерсия за печат

Към всички области

 

На 08.01.2016 г. влизат в сила заповедите за одобряване на КККР за следните територии:

Област Перник – за землището на гр. Радомир, общ. Радомир


съдебен район община населено място граници 
Брезник Брезник гр. Брезник - 06286 землището
Перник Перник гр. Перник - 55871 землището
Радомир Радомир гр. Радомир - 61577 землището