Одобрени с влезли в сила заповед кадастрална карта и регистри за област Разград

Версия за печатВерсия за печат

Към всички области

съдебен район община населено място - ЕКАТТЕ граници 
Исперих Исперих с. Белинци - 03472  землището
с. Вазово - 10015 землището
с. Голям Поровец - 15953
землището
с. Духовец - 24150 землището
с. Китанчево - 37010 землището
с. Малък Поровец - 46913
землището
с. Свещари - 65650 землището
с. Райнино - 61875 землището
Самуил с. Владимировци - 11449
землището
с. Здравец - 30630 землището
Кубрат Кубрат гр. Кубрат - 40422 землището
с. Каменово - 35897 землището
Разград Разград гр. Разград - 61710 землището 
с. Стражец - 70860
с. Гецово - 18589 землището
с. Раковски - 62089 землището
Цар Калоян гр. Цар Калоян - 77308 землището
с. Езерче - 27156 землището
с. Костанденец - 38830 землището
Лозница с. Бели Лом - 24092 землището