Одобрени с влезли в сила заповед кадастрална карта и регистри за област Сливен

Версия за печатВерсия за печат

Към всички области

съдебен район
община
община
граници
Котел
Котел
Жеравна - 29283
землището
Катунище - 36681
землището
Ябланово -87031
землището
Котел - 39030
землището
Нова Загора
Нова Загора
Нова Загора - 51809
землището
Сливен
Сливен
Въглен - 12414
землището
Гаврилово - 14275
землището
Злати войвода - 30990
землището
Ичера - 32915
землището
Ковачище - 37530
землището
Мечкарево - 47980
землището
Сливен - 67338
землището
Чинтулово - 81387
землището
Твърдица
Твърдица - 72165
землището