Одобрени с влезли в сила заповед кадастрална карта и регистри за област Стара Загора

Версия за печатВерсия за печат

Към всички области

 

съдебен район община населено място - ЕКАТТЕ граници 
Казанлък Николаево с. Едрево - 27070 землището
с. Елхово - 48163 землището
с. Нова махала - 51888 землището
гр.Николаево - 51648 землището
Гурково гр. Гурково - 18157 землището
с. Димовци - 21124                                                         землището
с. Брестова - 06478   
с. Дворище - 20211    
с. Жерговец - 29297
с. Жълтопоп - 29595
с. Пчелиново - 58894               землището
с. Златирът - 31022
с. Лява река - 44776 землището
с. Паничерево - 22767 землището
с. Конаре - 38203 землището
Казанлък с. Енина - 27499 землището
гр. Казанлък - 35167 землището
с. Шейново - 83106 землището
Мъглиж гр. Мъглиж - 49494 землището
Павел баня гр. Павел баня - 55021 землището
Раднево Раднево гр. Раднево - 61460 землището
с. Ковачево - 37507
ПИ 1,15,44,55,123,127,128
за промишлена площадка на рудник Трояново-север (ПИ 335, 247, 214, 334, 346, 371 от КВС)
с. Маца - 47500 ПИ 47500.502.1 - ТЕЦ "Марица - Изток 2" ЕАД
с. Трояново - 73225 ПИ 350 от КВС при граници-ПИ 243 и ПИ 244
Гълъбово гр. Гълъбово - 18280 за ПИ от 18280.503.1 до 18280.503.13 вкл. от 18280.503.16 до 18280.503.30 вкл. - „Брикел” ЕАД
с. Искрица - 32857 1. ПИ 000226, 000239, 000240, 000242, 000271, 000312, 000313, 000315, 000383, 000386 от КВС
2. ПИ 000409 от КВС - "Енел Марица Изток 3" АД
32857.72.409
с. Медникарово - 47603 ПИ 520-промишлена площадка на рудник Трояново 3 клон на" Мини Марица изток"ЕАД; граници-ПИ 526, 527, 530, 103001, 103004, 68, 451 и земл. граница
ПИ 529, 527 и 532 от КВС - монтажна площадка на рудник Трояново 3; 47603.201.529, 47603.201.527, 47603.15.532
ПИ 000084, 000109, 000128, 000131, 000146, 000154, 000205, 000223, 000238, 000257, 000449, 000522, 000525, 000557, 012001, 012002, 012021, 012022, 015007, 015010 от КВС; пи I-440, II-76, IV-76, VI-441, VIII-76, IX-76 в кв. 302 и I-761, IV-74, V-128, VI-761, VII-76 в кв. 303 по кадастралния и регулационен план на ТЕЦ "Марица Изток" 3.
ПИ 012034, 012035 и 000380 от КВС - "Енел Марица Изток 3" АД; 47603.12.34, 47603.12.35, 47603.302.380 
  ПИ 000073, 000271, 001184, 001304, 001758, 009506 от КВС 
с. Обручище - 53134 ПИ 001271-промишлена площадка на рудник Трояново 3 клон на" Мини Марица изток"ЕАД; граници-ПИ 001675,170003, 219007, 001270
  Промишлена площадка на рудник Трояново І - ПИ 49,001946,001133,001889, 001900,001902,001906,001907,001908,001126,001128,001125 и 001139
  за промишлена площадка на "Ремотекс-Раднево"ЕАД (ПИ 001947 от КВС); Трояново І
  ПИ 53134.502.1, от 53134.502.4 до 53134.502.12 вкл., от 53134.503.1 до 53134.503.7 вкл., 53134.503.11, 53134.503.19, от 53134.513.1 до 53134.513.33 вкл., от 53134.513.35 до 53134.513.45 вкл., 53134.513.47, 53134.513.48, 53134.514.1, 53134.514.2, 53134.514.3, 53134.515.1, 53134.515.2  - „Брикел” ЕАД 
  ПИ 513034 от КВС ХХХІV, кв.513 по плана на "Брикел"АД
Стара Загора Стара Загора гр.Стара Загора - 68850 землището
с. Сулица - 70202 землището 
с. Старозагорски бани -68970
с. Хрищени - 77476 Заводско селище на "Агробиохим"-ПИ от 196001 до 196008, 433, 609, 001873, 874, 875, 876, 882, 900, 001875 от КВС
  група имоти в индустриална зона "Агробиохим" в граници:път І клас, ведомствен път на МТ земл.граница със с. Дълбоки, нива, полски път и напоителен канал