Одобрени с влезли в сила заповед кадастрална карта и регистри за област Търговище

Версия за печатВерсия за печат

Към всички области

 

съдебен район

община

населено място - ЕКАТТЕ

граници

Омуртаг

Антоново

гр. Антоново - 00518

неурб. територия

с. Банковец - 02628

неурб. територия

с. Богомолско - 04755

неурб. територия

с. Букак - 06919

неурб. територия

с. Великовци - 10433

неурб. територия

с. Вельово - 10584

неурб. територия

с. Горна Златица - 16211

неурб. територия

с. Глашатай - 15045

неурб. територия

с. Девино - 20479

неурб. територия

с. Долна Златица - 22099

неурб. територия

с. Добротица - 21703

неурб. територия

с. Длъжка поляна

неурб. територия

с. Дъбравица - 24428

неурб. територия

с. Изворово - 32473

неурб. територия

с. Капище - 36169

неурб. територия

с. Китино - 37040

неурб. територия

с. Коноп - 38323

неурб. територия

с. Крайполе - 39368

неурб. територия

с. Крушолак - 40258

неурб. територия

с. Кьосевци - 41099

неурб. територия

с. Къпинец - 40871

неурб. територия

с. Любичево - 44598

неурб. територия

с. Малка Черковна - 46468

неурб. територия

с. Малоградец - 46735

неурб. територия

с. Мечово - 48026

неурб. територия

с. Моравка - 49059

неурб. територия

с. Моравица - 49045

неурб. територия

с. Милино - 48194

неурб. територия

с. Орач - 53641

неурб. територия

с. Пиринец - 56424

неурб. територия

с. Поройно - 57827

неурб. територия

с. Присойна - 58476

неурб. територия

с. Пчелно - 58949

неурб. територия

с. Равно село - 61251

неурб. територия

с. Разделци - 61769

неурб. територия

с. Свирчово - 65752

неурб. територия

с. Свободица - 65855

неурб. територия

с. Семерци - 66175

неурб. територия

с. Стара речка - 68881

неурб. територия

с. Стеврек - 69146

неурб. територия

с. Старчище - 69136

неурб. територия

с. Стойново - 69376

неурб. територия

с. Таймище - 72062

неурб. територия

с. Тиховец - 72452

неурб. територия

с. Трескавец - 73078

неурб. територия

с. Халваджийско - 77120

неурб. територия

с. Черни бряг - 80892

неурб. територия

с. Черна вода - 80786

неурб. територия

с. Шишковица - 83332

неурб. територия

с. Язовец - 87271

неурб. територия

с. Ястребино - 87686

неурб. територия

с. Яребично - 87521

неурб. територия

Омуртаг

гр. Омуртаг - 53535

землището 

с. Беломорци - 03647

неурб. територия

с. Българаново - 07243

неурб. територия

с. Великденче - 10392

неурб. територия

с. Величка - 10481

неурб. територия

с. Веселец - 10728

неурб. територия

с. Веренци - 10687

неурб. територия

с. Висок - 11212

неурб. територия

с .Врани кон - 12156

неурб. територия

с. Горно Козарево - 16818

неурб. територия

с. Горно Новково - 16849

неурб. територия

с. Горна Хубавка - 16420

неурб. територия

с. Горско село - 17230

неурб. територия

с. Голямо църквище - 15922

неурб. територия

с. Долна Хубавка - 22280

неурб. територия

с. Долно Козарево - 22664

неурб. територия

с. Долно Новково - 22719

неурб. територия

с. Зелена морава - 30692

неурб. територия

с. Звездица - 31416

неурб. територия

с. Змейно - 31262

неурб. територия

с. Илийно - 32620

неурб. територия

с. Камбурово - 35643

неурб. територия

с. Кестеново - 36806

неурб. територия

с. Козма презвитер - 37811

неурб. територия

с. Красноселци - 39596

неурб. територия

с. Могилец - 48790

неурб. територия

с. Обител - 53062

неурб. територия

с. Панайот Хитово - 55327

неурб. територия

с. Паничино - 55381

неурб. територия

с. Петрино - 56112

неурб. територия

с. Плъстина - 56856

неурб. територия

с. Птичево - 58774

неурб. територия

с. Пъдарино - 58972

неурб. територия

с. Първан - 59029

неурб. територия

с. Росица - 63104

неурб. територия

с. Рътлина - 63639

неурб. територия

с. Станец - 68761

неурб. територия

с. Търчилещово - 73609

неурб. територия

с. Угледно - 75013

неурб. територия

с. Царевци - 78166

неурб. територия

с. Церовище - 78450

неурб. територия

с. Чернокапци - 81147

неурб. територия

Попово

Попово

с. Априлово - 00566

неурб. територия

с. Баба Тонка - 02021

неурб. територия

с. Берковски - 03931

неурб. територия

с. Бракница - 06046

неурб. територия

с. Водица - 11716

неурб. територия

с. Гагово - 14307

неурб. територия

с. Глогинка - 15103

неурб. територия

с. Горица - 16081

неурб. територия

с. Долец - 21937

неурб. територия

с. Долна Кабда - 22109

неурб. територия

с. Дриново - 23738

неурб. територия

с. Еленово - 27259

неурб. територия

с. Заветно - 30079

неурб. територия

с. Зараево - 30332

неурб. територия

с. Захари Стояново - 30404

неурб. територия

с. Звезда - 30449

неурб. територия

с. Иванча - 32189

неурб. територия

с. Кардам - 36470

неурб. територия

с. Ковачевец - 37469

неурб. територия

с. Козица - 37748

неурб. територия

с. Конак - 38193

неурб. територия

с. Ломци - 44286

неурб. територия

с. Манастирица - 47007

неурб. територия

с. Марчино - 47411

неурб. територия

с. Медовина - 47634

неурб. територия

с. Осиково - 54208

неурб. територия

с. Паламарца - 55213

неурб. територия

с. Помощица - 57501

неурб. територия

с. Посабина - 57875

неурб. територия

гр. Попово - 57649

земището

с. Садина - 65067

неурб. територия

с. Светлен - 65557

неурб. територия

с. Славяново - 67091

неурб. територия

с. Тръстика - 73376

неурб. територия

с. Цар Асен - 78077

неурб. територия

Търговище

Търговище

гр.Търговище - 73626

землището

с. Разбойна - 61676

с. Алваново - 00215

неурб. територия

с. Александрово - 00312

неурб. територия

с. Баячево - 03037

неурб. територия

с. Бистра - 04159

неурб. територия

с. Божурка - 05030

неурб. територия

с. Братово - 06166

неурб. територия

с. Буйново - 06882

неурб. територия

с. Буховци - 07154

неурб. територия

с. Вардун - 10121

неурб. територия

с. Васил Левски - 10238

неурб. територия

с. Голямо ново - 15895

неурб. територия

с. Голямо Соколово - 15919

неурб. територия

с. Горна Кабда - 16225

неурб. територия

с. Давидово - 20050

неурб. територия

с. Драгановец - 23087

неурб. територия

с. Дралфа - 23546

неурб. територия

с. Дългач - 24520

неурб. територия

с. Здравец - 30644

неурб. територия

с. Копрец - 38501

неурб. територия

с. Кошничари - 39195

неурб. територия

с. Кралево - 39390

неурб. територия

с. Кръшно - 40395

неурб. територия

с. Ловец - 43935

неурб. територия

с. Лиляк - 43685

неурб. територия

с. Макариополско - 46190

неурб. територия

с. Маково - 46228

неурб. територия

с. Миладиновци - 48091

неурб. територия

с. Мировец - 48338

неурб. територия

с. Момино - 48920

неурб. територия

с. Надарево - 51024

неурб. територия

с. Овчарово - 53223

неурб. територия

с. Осен - 54081

неурб. територия

с. Острец - 54345

неурб. територия

с. Пайдушко - 55201

неурб. територия

с. Певец - 55662

неурб. територия

с. Преселец - 58195

неурб. територия

с. Подгорица - 57008

неурб. територия

с. Пресиян - 58219

неурб. територия

с. Пресяк - 58298

неурб. територия

с. Пробуда - 58493

неурб. територия

с. Пролаз - 58579

неурб. територия

с. Ралица - 62164

неурб. територия

с. Росина - 63077

неурб. територия

с. Руец - 63241

неурб. територия

с. Стража - 69599

неурб. територия

с. Съединение - 70545

неурб. територия

с. Твърдинци - 72148

неурб. територия

с. Търновца - 73701

неурб. територия

с. Цветница - 78297

неурб. територия

с. Черковна - 80741

неурб. територия