Одобрени с влезли в сила заповед кадастрална карта и регистри за област Видин

Версия за печатВерсия за печат

Към всички области

съдебен район община населено място - ЕКАТТЕ граници 
Видин Видин с. Буковец - 06954 неурб. територия
гр. Видин - 10971 землището
с. Въртоп - 12958 неурб. територия
с. Бела Рада - 03280 неурб. територия
с. Войница - 11925 неурб. територия
с. Гайтанци - 14369 неурб. територия
с. Гомотарци - 15998 неурб. територия
с. Градец - 17422 неурб. територия
с. Долни Бошняк - 22318 неурб. територия
с. Дружба - 23786 неурб. територия
гр. Дунавци - 24061 неурб. територия
с. Жеглица - 29043 неурб. територия
с. Иново - 32754 неурб. територия
с. Каленик - 35328 неурб. територия
с. Капитановци - 36141 неурб. територия
с. Майор Узуново - 46111 неурб. територия
с. Новоселци - 52283 землището
с. Пешаково - 56252 неурб. територия
с. Рупци - 63358 неурб. територия
с. Синаговци - 66473 неурб. територия
с. Слана бара - 67180 неурб. територия
с. Сланотрън - 67194 неурб. територия
с. Цар Симеоново -  неурб. територия
Брегово гр. Брегово - 06224 землището
Ново село с. Ново село - 52180 землището
Кула Грамада гр. Грамада - 17645 землището
Кула гр. Кула - 40525 землището
с. Извор махала - 32439 землището
Белоградчик Белоградчик гр. Белоградчик - 03616 землището
Димово с. Бела - 03263 неурб. територия
гр. Димово - 21097 неурб. територия
с. Дълго поле - 24579 неурб. територия
с. Костичовци - 38995 неурб. територия
с. Медовница - 47648 неурб. територия
с. Орешец - 14489 неурб. територия
с. Скомля - 66843 неурб. територия
с. Шипот - 83239 неурб. територия
Ружинци с. Бело поле - 03678 неурб. територия
с. Гюргич - 18486 неурб. територия
с. Динково - 21193 неурб. територия
с. Дражинци - 23515 неурб. територия
с. Дреновец - 23672 неурб. територия
с. Плешивец - 56753 неурб. територия
с. Ружинци - 63255 неурб. територия
с. Тополовец - 73924 неурб. територия
с. Черно поле - 81247 неурб. територия
Чупрене с. Чупрене - 81757 землището