Одобрени с влезли в сила заповед кадастрална карта и регистри за област Враца

Версия за печатВерсия за печат

Към всички области

съдебен район община населено място - ЕКАТТЕ граници
Враца Враца гр. Враца - 12259 землището
Козлодуй Козлодуй гр. Козлодуй - 37798 землището