Одобрени с влезли в сила заповед кадастрална карта и регистри за област Враца

Версия за печатВерсия за печат

Към всички области

съдебен район

община

населено място - ЕКАТТЕ

граници

Враца

Враца

гр. Враца - 12259

землището

Козлодуй

Козлодуй

гр. Козлодуй - 37798

землището

Оряхово

Оряхово

гр. Оряхово - 54020

землището