Одобрени с влязла в сила заповед кадастрална карта и регистри за област Шумен

Версия за печатВерсия за печат

Към всички области

На 08.01.2016 г. влизат в сила заповедите за одобряване на КККР за следните територии:

Област Шумен – за землищата на селата Струино, Черенча, Лозево и Белокопитово, общ. Шумен

съдебен район община населено място - ЕКАТТЕ граници 
Велики Преслав Велики
Преслав
гр. Велики Преслав - 58222 землището
Върбица с. Сушина - 70398 землището
Смядово  гр. Смядово - 67708 землището
Нови пазар Каолиново с.Климент - 37232 землището
с.Гусла - 18188 землището
с.Загориче - 30137 землището
с.Средковец - 68388 землището
Каспичан гр. Каспичан - 36587 землището
с. Каспичан - 36590
Нови пазар Нови пазар - 52009 землището
с. Енево - 27471 землището
Шумен Хитрино с.Звегор - 30421 землището
Шумен гр.Шумен - 83510 землището
с. Белокопитово - 03633 землището
с.Васил Друмев - 10176 землището
с. Ветрище - 10882 землището
с. Велино - 10464 землището
с. Вехтово - 10923 землището
с.Градище - 17573 землището
с. Дибич - 20938 землището
с.Друмево - 23813 землището
с.Ивански - 32158 землището
с.Илия Блъсково - 32706 землището
 
с. Благово - 04265
с. Кладенец - 37135 землището
с. Коньовец - 41188 землището
с. Мадара - 46053 землището
с. Мараш - 47161 землището
с. Костена река - 38892 землището
с. Лозево - 44032 землището
с.Новосел - 52132 землището
с. Овчарово - 53240 землището
с.Панайот Волово - 55316 землището
с.Радко Димитриево -
61443
землището
с. Салманово - 65187 землището
с.Средня - 68504 землището
с. Струино - 69924 землището
с. Царев брод - 78104 землището
с. Черенча - 80546 землището