Одобрени с влязла в сила заповед кадастрална карта и регистри за област Шумен

Версия за печатВерсия за печат

Към всички области

съдебен район община населено място - ЕКАТТЕ граници 
Велики Преслав Велики
Преслав
гр. Велики Преслав - 58222 землището
с. Златар - 30942 неурб. територия
с. Имренчево - 32723 неурб. територия
с. Миланово - 48132 неурб. територия
с. Мокреш - 48862 неурб. територия
с. Мостич - 49148 неурб. територия
с. Осмар - 54273 неурб. територия
с. Суха река - 70278 неурб. територия
с. Троица - 73170 неурб. територия
Върбица с. Божурово - 05075 неурб. територия
с. Бяла река - 07692 неурб. територия
гр. Върбица - 12766 неурб. територия
с. Иваново - 32113 неурб. територия
с. Конево - 38306 неурб. територия
с. Крайгорци - 39298 неурб. територия
с. Кьолмен - 41054 неурб. територия
с. Ловец - 43949 неурб. територия
с. Маломир - 46773 неурб. територия
с. Менгишево - 47785 неурб. територия
с. Методиево - 47915 неурб. територия
с. Нова бяла река - 51785 неурб. територия
с. Станянци - 68847 неурб. територия
с. Сушина - 70398 землището
с. Тушовица - 73537 неурб. територия
с. Чернооково - 81222 неурб. територия
Смядово гр. Смядово - 67708 землището
Нови пазар Каолиново с.Климент - 37232 землището
с.Гусла - 18188 землището
с.Загориче - 30137 землището
с.Средковец - 68388 землището
Каспичан гр. Каспичан - 36587 землището
с. Каспичан - 36590
Нови пазар гр. Нови пазар - 52009 землището
с. Беджене - 03126 неурб. територия
с. Войвода - 11819 неурб. територия
с. Енево - 27471 землището
с. Жилино - 29391 неурб. територия
с. Зайчино ореше - 30274 неурб. територия
с. Избул - 32353 неурб. територия
с. Мировци - 48386 неурб. територия
с. Памукчии - 55292 неурб. територия
с. Писарево - 56486 неурб. територия
с. Правенци - 58027 неурб. територия
с. Преселка - 58205 неурб. територия
с. Сечище - 66353 неурб. територия
с. Стан  - 68744 неурб. територия
с. Стоян Михайловски - 69506 неурб. територия
с. Тръница - 73300 неурб. територия
Шумен Хитрино с.Звегор - 30421 землището
Шумен гр.Шумен - 83510 землището
с. Белокопитово - 03633 землището
с.Васил Друмев - 10176 землището
с. Ветрище - 10882 землището
с. Велино - 10464 землището
с. Вехтово - 10923 землището
с.Градище - 17573 землището
с. Дибич - 20938 землището
с.Друмево - 23813 землището
с.Ивански - 32158 землището
с.Илия Блъсково - 32706 землището
с. Благово - 04265
с. Кладенец - 37135 землището
с. Коньовец - 41188 землището
с. Мадара - 46053 землището
с. Мараш - 47161 землището
с. Костена река - 38892 землището
с. Лозево - 44032 землището
с.Новосел - 52132 землището
с. Овчарово - 53240 землището
с.Панайот Волово - 55316 землището
с.Радко Димитриево -
61443
землището
с. Салманово - 65187 землището
с.Средня - 68504 землището
с. Струино - 69924 землището
с. Царев брод - 78104 землището
с. Черенча - 80546 землището