Одобрени с влезли в сила заповед кадастрална карта и регистри за област Благоевград

Версия за печатВерсия за печат

 

съдебен район

община

населено място - ЕКАТТЕ

граници

Благоевград

Благоевград

гр. Благоевград - 04279

землището

с. Еленово и мах. Ревалска - 27231

урбанизираната територия

Гоце Делчев

Гоце Делчев

гр. Гоце Делчев - 17395

землището

Петрич

Петрич

гр.Петрич - 56126

землището

с. Ръждак - 63542

Разлог

Разлог

гр. Разлог - 61813

землището

Банско

гр. Банско - 02676

землището

гр. Добринище - 21498

землището

с. Кремен - 39614

землището

с. Места - 47857

урбанизираната територия

с. Обидим - 53059

урбанизираната територия

Белица

гр. Белица - 03504

землището

с. Бабяк - 02107

землището

с. Горно Краище - 77596

землището

с. Гълъбово - 15638

землището

с. Дагоново - 20064

землището

с. Златарица - 14521

землището

с. Краище - 39270

землището

с. Кузьово - 40453

землището

с. Лютово - 44762

землището

с. Палатик - 59330

землището

с. Черешово - 80649

землището

Сандански

Кресна

с. Влахи - 11569

територията в строителните граници на населеното място

Сандански

гр. Мелник - 47754

землището

гр. Сандански - 65334

землището