Одобрени с влезли в сила заповед кадастрална карта и регистри за област Благоевград

Версия за печатВерсия за печат

 

съдебен район община населено място - ЕКАТТЕ граници 
Благоевград Благоевград гр. Благоевград - 04279 землището
с. Еленово и мах. Ревалска - 27231 землището
Гоце Делчев Гоце Делчев гр. Гоце Делчев - 17395 землището
с. Баничан - 02600 неурб. територия
с. Борово - 05606 неурб. територия
с. Буково - 07003 неурб. територия
с. Господинци - 17347 неурб. територия
с. Корница - 38666 неурб. територия
Гърмен с. Горно Дряново - 16763 неурб. територия
с. Дебрен - 20331 неурб. територия
с. Дъбница - 24267 неурб. територия
с. Крушево - 40138 неурб. територия
с. Ореше - 53727 неурб. територия
с. Осиково - 54184 неурб. територия
с. Скребатно - 66874 неурб. територия
с. Хвостяне - 77222 неурб. територия
Хаджидимово с. Абланица - 00014 неурб. територия
с. Беслен - 03976 неурб. територия
с. Блатска - 04399 неурб. територия
с. Гайтаниново - 14341 неурб. територия
с. Илинден - 32648 неурб. територия
с. Копривлен - 38532 неурб. територия
с. Лъки - 44464 неурб. територия
с. Нова Ловча - 51860 неурб. територия
с. Ново Лески - 52101 неурб. територия
с. Парил - 55467 неурб. територия
с. Петрелик - 56109 неурб. територия
с. Садово - 65108 неурб. територия
с. Теплен - 72268 неурб. територия
с. Тешово - 72374 неурб. територия
гр. Хаджидимово - 77058 неурб. територия
Петрич Петрич с. Баскалци - 02806 неурб. територия
с. Беласица - 03294 неурб. територия
с. Богородица - 66322 неурб. територия
с. Боровичене - 05596 неурб. територия
с. Вишлене - 11358 неурб. територия
с. Волно - 12036 неурб. територия
с. Габрене -14091 неурб. територия
с. Гега - 14581 неурб. територия
с. Генерал Тодоров - 58390 неурб. територия
с. Долене - 21885 неурб. територия
с. Долна Крушица - 22143 неурб. територия
с. Долна Рибница - 22246 неурб. територия
с. Долно Спанчево - 22842 неурб. територия
с. Драгуш - 23488 неурб. територия
с. Дрангово - 23563 неурб. територия
с. Дреново - 23697 неурб. територия
с. Зойчене - 31317 неурб. територия
с. Кавракирово - 35081 неурб. територия
с. Камена - 35688 неурб. територия
с. Капатово - 36083 неурб. територия
с. Кладенци - 37143 неурб. територия
с. Ключ  - 37349 неурб. територия
с. Коларово - 37989 неурб. територия
с  Кромидово - 39935 неурб. територия
с. Крънджилица - 40302 неурб. територия
с. Кукурахцево - 40508 неурб. територия
с. Кулата - 40539 неурб. територия
с. Кърналово - 40912 неурб. територия
с. Марикостиново - 47189 неурб. територия
с. Марино поле - 47247 неурб. територия
с. Мендово - 47799 неурб. територия
с. Митино - 48458 неурб. територия
с. Михнево - 48578 неурб. територия
с. Ново Кономлади - 52091 неурб. територия
гр. Петрич - 56126 землището
с. Ръждак - 63542
с. Право бърдо - 58061 неурб. територия
с. Първомай - 59077 неурб. територия
с. Рибник - 62623 неурб. територия
с. Рупите - 49312 неурб. територия
с. Самуилово - 65293 неурб. територия
с. Скрът - 66901 неурб. територия
с. Старчево - 69119 неурб. територия
с. Струмешница - 69941 неурб. територия
с. Тополница - 72744 неурб. територия
с. Чурилово - 81788 неурб. територия
с. Чуричени - 81791 неурб. територия
с. Чучулигово - 81832 неурб. територия
с. Яворница - 87134 неурб. територия
с. Яково - 87312 неурб. територия
Разлог Разлог с. Баня - 02693 землището
с. Бачево - 02960 землището
с. Годлево - 15326 землището
с. Горно Драглище - 16754 землището
с. Добърско - 21748 землището
с. Долно Драглище - 22602 землището
с. Елешница - 27293 землището
гр. Разлог - 61813 землището
Банско гр. Банско - 02676 землището
гр. Добринище - 21498 землището
с. Кремен - 39614 землището
с. Места - 47857 урбанизираната територия
с. Обидим - 53059 урбанизираната територия
Белица гр. Белица - 03504 землището
с. Бабяк - 02107 землището
с. Горно Краище - 77596 землището
с. Гълъбово - 15638 землището
с. Дагоново - 20064 землището
с. Златарица - 14521 землището
с. Краище - 39270 землището
с. Кузьово - 40453 землището
с. Лютово - 44762 землището
с. Палатик - 59330 землището
с. Черешово - 80649 землището
Сандански Кресна с. Влахи - 11569 урбанизираната територия
Сандански с. Белевехчево - 03335 неурб. територия
с. Бельово - 03784 неурб. територия
с. Бождово - 04933 неурб. територия
с. Виногради - 11168 неурб. територия
с. Вихрен - 11315 неурб. територия
с. Враня - 12200 неурб. територия
с. Вълково - 12471 неурб. територия
с. Голем Цалим - 15549 неурб. територия
с. Голешово - 15583 неурб. територия
с. Горно Спанчево - 16969 неурб. територия
с. Горна Сушица - 16403 неурб. територия
с. Дамяница - 20105 неурб. територия
с. Дебрене - 20345 неурб. територия
с. Джигурово - 20780 неурб. територия
с. Долени - 21909 неурб. територия
с. Златолист - 31139 неурб. територия
с. Зорница - 20910 неурб. територия
с. Калиманци - 35362 неурб. територия
с. Катунци - 36693 неурб. територия
с. Кашина - 36734 неурб. територия
с. Ковачево - 37486 неурб. територия
с. Кръстилци - 40378 неурб. територия
с. Кърланово - 40926 неурб. територия
с. Ладарево - 43030 неурб. територия
с. Ласкарево - 43150 неурб. територия
с. Лебница - 43181 неурб. територия
с. Левуново - 43243 неурб. територия
с. Лехово - 43503 неурб. територия
с. Лешница - 43565 неурб. територия
с. Лиляново - 43699 неурб. територия
с. Лозеница - 44121 неурб. територия
с. Любовище - 44625 неурб. територия
с. Любовка - 44639 неурб. територия
с. Малки цалим - 46526 неурб. територия
гр. Мелник - 47754 землището
с. Ново Делчево - 52074 неурб. територия
с. Ново Ходжово - 52307 неурб. територия
с. Петрово - 56174 неурб. територия
с. Пиперица - 56352 неурб. територия
с. Пирин - 56410 неурб. територия
с. Плоски - 56839 неурб. територия
с. Поленица - 57176 неурб. територия
с. Рожен - 62918 неурб. територия
гр. Сандански - 65334 землището
с. Склаве - 66785 неурб. територия
с. Спатово - 68223 неурб. територия
с. Струма - 69938 неурб. територия
с. Сугарево - 70189 неурб. територия
с. Хотово - 77361 неурб. територия
с. Храсна - 77414 неурб. територия
с. Хърсово - 77565 неурб. територия
с. Черешница - 80618 неурб. територия
с. Яново - 87446 неурб. територия