Одобрени с влезли в сила заповед кадастрална карта и регистри за област Благоевград

Версия за печатВерсия за печат

 

съдебен район община населено място - ЕКАТТЕ граници 
Благоевград Благоевград гр. Благоевград - 04279 землището
с. Еленово и мах. Ревалска - 27231 урбанизираната територия
Гоце Делчев Гоце Делчев гр. Гоце Делчев - 17395 землището
Петрич Петрич гр.Петрич - 56126 землището
с. Ръждак - 63542
Разлог Разлог гр. Разлог - 61813 землището
Банско гр. Банско - 02676 землището
гр. Добринище - 21498 землището
с. Кремен - 39614 землището
с. Места - 47857 урбанизираната територия
с. Обидим - 53059 урбанизираната територия
Белица гр. Белица - 03504 землището
с. Бабяк - 02107 землището
с. Горно Краище - 77596 землището
с. Дагоново - 20064 землището
с. Краище - 39270 землището
с. Лютово - 44762 землището
Сандански Кресна с. Влахи - 11569 територията в строителните граници на населеното място
Сандански гр. Мелник - 47754 землището
гр. Сандански - 65334 землището