Одобрени с влезли в сила заповед кадастрална карта и регистри за област Благоевград

Версия за печатВерсия за печат

 

съдебен район

община

населено място - ЕКАТТЕ

граници

Благоевград

Благоевград

гр. Благоевград - 04279

землището

с. Еленово и мах. Ревалска - 27231

урбанизираната територия

Гоце Делчев

Гоце Делчев

гр. Гоце Делчев - 17395

землището

Петрич

Петрич

с. Баскалци - 02806

неурб. територия

с. Беласица - 03294

неурб. територия

с. Богородица - 66322

неурб. територия

с. Боровичене - 05596

неурб. територия

с. Вишлене - 11358

неурб. територия

с. Волно - 12036

неурб. територия

с. Габрене -14091

неурб. територия

с. Гега - 14581

неурб. територия

с. Генерал Тодоров - 58390

неурб. територия

с. Долене - 21885

неурб. територия

с. Долна Крушица - 22143

неурб. територия

с. Долна Рибница - 22246

неурб. територия

с. Долно Спанчево - 22842

неурб. територия

с. Драгуш - 23488

неурб. територия

с. Дрангово - 23563

неурб. територия

с. Дреново - 23697

неурб. територия

с. Зойчене - 31317

неурб. територия

с. Кавракирово - 35081

неурб. територия

с. Камена - 35688

неурб. територия

с. Капатово - 36083

неурб. територия

с. Кладенци - 37143

неурб. територия

с. Ключ  - 37349

неурб. територия

с. Коларово - 37989

неурб. територия

с  Кромидово - 39935

неурб. територия

с. Крънджилица - 40302

неурб. територия

с. Кукурахцево - 40508

неурб. територия

с. Кулата - 40539

неурб. територия

с. Кърналово - 40912

неурб. територия

с. Марикостиново - 47189

неурб. територия

с. Марино поле - 47247

неурб. територия

с. Мендово - 47799

неурб. територия

с. Митино - 48458

неурб. територия

с. Михнево - 48578

неурб. територия

с. Ново Кономлади - 52091

неурб. територия

гр. Петрич - 56126

землището

с. Ръждак - 63542

с. Право бърдо - 58061

неурб. територия

с. Първомай - 59077

неурб. територия

с. Рибник - 62623

неурб. територия

с. Рупите - 49312

неурб. територия

с. Самуилово - 65293

неурб. територия

с. Скрът - 66901

неурб. територия

с. Старчево - 69119

неурб. територия

с. Струмешница - 69941

неурб. територия

с. Тополница - 72744

неурб. територия

с. Чурилово - 81788

неурб. територия

с. Чуричени - 81791

неурб. територия

с. Чучулигово - 81832

неурб. територия

с. Яворница - 87134

неурб. територия

с. Яково - 87312

неурб. територия

Разлог

Разлог

гр. Разлог - 61813

землището

Банско

гр. Банско - 02676

землището

гр. Добринище - 21498

землището

с. Кремен - 39614

землището

с. Места - 47857

урбанизираната територия

с. Обидим - 53059

урбанизираната територия

Белица

гр. Белица - 03504

землището

с. Бабяк - 02107

землището

с. Горно Краище - 77596

землището

с. Гълъбово - 15638

землището

с. Дагоново - 20064

землището

с. Златарица - 14521

землището

с. Краище - 39270

землището

с. Кузьово - 40453

землището

с. Лютово - 44762

землището

с. Палатик - 59330

землището

с. Черешово - 80649

землището

Сандански

Кресна

с. Влахи - 11569

територията в строителните граници на населеното място

Сандански

с. Горно Спанчево - 16969

неурб. територия

с. Джигурово - 20780

неурб. територия

с. Ласкарево - 43150

неурб. територия

с. Лиляново - 43699

неурб. територия

гр. Мелник - 47754

землището

гр. Сандански - 65334

землището

с. Хърсово - 77565

неурб. територия

с. Яново - 87446

неурб. територия