Одобрени с влезли в сила заповед кадастрална карта и регистри за област Хасково

Версия за печатВерсия за печат

Към всички области

 

съдебен район община населено място - ЕКАТТЕ граници 
Димитровград Димитровград с. Бодрово - 04844 неурб. територия
с. Брод - 06547 неурб. територия
с. Бряст - 06762 неурб. територия
с. Великан - 10375 неурб. територия
с. Воден - 11644 неурб. територия
с. Върбица - 76087 неурб. територия
с. Горски Извор - 17141 неурб. територия
гр. Димитровград - 21052 землището
с. Добрич - 21539 неурб. територия
с. Долно Белево - 22561 неурб. територия
с. Здравец - 30658  неурб. територия
с. Златополе - 31156 неурб. територия
с. Каснаково - 36573 неурб. територия
с. Крепост -  39668 неурб. територия
с. Малко Асеново - 46543 неурб. територия
гр. Меричлери - 47843 неурб. територия
с. Радиево - 61368 неурб. територия
с. Райново - 61889 неурб. територия
с. Светлина - 65574 неурб. територия
с. Скобелево - 66831 неурб. територия
с. Странско - 69691 неурб. територия
Ивайловград Ивайловград с. Горно Луково - 16835 урбанизираната територия - кад.район 35
Свиленград Свиленград гр. Свиленград - 65677 землището
с. Капитан Андреево - 36110 землището
Харманли Харманли гр. Харманли - 77181 землището
Хасково Хасково гр. Хасково - 77195 землището
       
Реконструкция на жп линията Пловдив - Свиленград и имотите засегнати от нея
Димитровград Димитровград с.Скобелево - 66831 за имотите попадащи в полосата
с. Ябълково - 87076 за имотите попадащи в полосата
с. Крум - 39966 за имотите попадащи в полосата
с. Добрич - 21539 за имотите попадащи в полосата
с. Сталево - 68669 за имотите попадащи в полосата
с. Черногорово - 81092 за имотите попадащи в полосата
с. Бряст - 06762 за имотите попадащи в полосата
Хасково Хасково с. Нова Надежда - 51891 за имотите попадащи в полосата
Харманли Симеоновград гр. Симеоновград - 47278 за имотите попадащи в полосата
с. Константиново - 38368 за имотите попадащи в полосата
Харманли с. Преславец - 58244 за имотите попадащи в полосата
с. Бисер - 04128 за имотите попадащи в полосата
с. Рогозиново - 62832 за имотите попадащи в полосата
Свиленград Любимец гр. Любимец - 44570 за имотите попадащи в полосата
Свиленград с. Сива река - 66370 за имотите попадащи в полосата
с. Генералово - 14708 за имотите попадащи в полосата