Одобрени с влезли в сила заповед кадастрална карта и регистри за област Хасково

Версия за печатВерсия за печат

Към всички области

 

съдебен район

община

населено място - ЕКАТТЕ

граници

       

Димитровград

Димитровград

с. Бодрово - 04844

неурб. територия

       

с. Брод - 06547

неурб. територия

       

с. Бряст - 06762

неурб. територия

       

с. Великан - 10375

неурб. територия

       

с. Воден - 11644

неурб. територия

       

с. Върбица - 76087

неурб. територия

       

с. Голямо Асеново - 15792

неурб. територия

       

с. Горски Извор - 17141

неурб. територия

       

гр. Димитровград - 21052

землището

       

с. Добрич - 21539

неурб. територия

       

с. Долно Белево - 22561

неурб. територия

       

с. Здравец - 30658

неурб. територия

       

с. Златополе - 31156

неурб. територия

       

с. Каснаково - 36573

неурб. територия

       

с. Крепост -  39668

неурб. територия

       

с. Малко Асеново - 46543

неурб. територия

       

гр. Меричлери - 47843

неурб. територия

       

с. Радиево - 61368

неурб. територия

       

с. Райново - 61889

неурб. територия

       

с. Светлина - 65574

неурб. територия

       

с. Скобелево - 66831

неурб. територия

       

с. Странско - 69691

неурб. територия

       

Ивайловград

Ивайловград

с. Горно Луково - 16835

урбанизираната територия - кад.район 35

       

Свиленград

Свиленград

гр. Свиленград - 65677

землището

       

с. Капитан Андреево - 36110

землището

       

Харманли

Харманли

с. Поляново - 57434

неурб. територия

       

гр. Харманли - 77181

землището

       

Хасково

Хасково

гр. Хасково - 77195

землището

       
               
               
               

Реконструкция на жп линията Пловдив - Свиленград и имотите засегнати от нея

       

Димитровград

Димитровград

с.Скобелево - 66831

за имотите попадащи в полосата

       

с. Ябълково - 87076

за имотите попадащи в полосата

       

с. Крум - 39966

за имотите попадащи в полосата

       

с. Добрич - 21539

за имотите попадащи в полосата

       

с. Сталево - 68669

за имотите попадащи в полосата

       

с. Черногорово - 81092

за имотите попадащи в полосата

       

с. Бряст - 06762

за имотите попадащи в полосата

       

Хасково

Хасково

с. Нова Надежда - 51891

за имотите попадащи в полосата

       

Харманли

Симеоновград

гр. Симеоновград - 47278

за имотите попадащи в полосата

       

с. Константиново - 38368

за имотите попадащи в полосата

       

Харманли

с. Преславец - 58244

за имотите попадащи в полосата

       

с. Бисер - 04128

за имотите попадащи в полосата

       

с. Рогозиново - 62832

за имотите попадащи в полосата

       

Свиленград

Любимец

гр. Любимец - 44570

за имотите попадащи в полосата

       

Свиленград

с. Сива река - 66370

за имотите попадащи в полосата

       

с. Генералово - 14708

за имотите попадащи в полосата