Одобрени с влезли в сила заповед кадастрална карта и регистри за област Кюстендил

Версия за печатВерсия за печат

Към всички области

съдебен район община населено място - ЕКАТТЕ граници 
Дупница Бобошево с. Бадино - 02172 неурб. територия
с. Блажиево - 04314 неурб. територия
гр. Бобошево - 04532 неурб. територия
с. Вуково - 12351 неурб. територия
с. Доброво - 21565 неурб. територия
с. Каменик - 35804 неурб. територия
с. Слатино - 67252 неурб. територия
с. Скрино - 66888 неурб. територия
с. Сопово - 68062 неурб. територия
с. Усойка - 75174 неурб. територия
с. Циклово - 78495 неурб. територия
Дупница гр.Дупница - 68789 землището
с.Бистрица - 04220 землището
с.Самораново - 65245 землището
с.Крайници - 39339 землището
с.Червен брег - 80491 землището
с.Яхиново - 87727 землището
с.Пиперево - 56349 землището
Рила ман.Рилски манастир -
62685
землището
с. Пастра - 55539 землището
Сапарева баня гр.Сапарева баня -
65365
землището
Кюстендил Кюстендил с. Багренци - 02138 неурб. територия
с. Берсин - 03962 неурб. територия
с. Блатец - 04323 неурб. територия
с. Бобешино - 04491 неурб. територия
с. Буново - 07048 неурб. територия
с. Гирчевци - 14917 неурб. територия
с. Горановци - 16026 неурб. територия
с. Горна Брастница - 16141 неурб. територия
с. Горна Гращица - 16198 неурб. територия
с. Горно Уйно - 16995 неурб. територия
с. Граница - 17751 неурб. територия
с. Гурбановци - 18112 неурб. територия
с. Гърбино - 18318 неурб. територия
с. Дворище - 20208 неурб. територия
с. Дождевица - 21782 неурб. територия
с. Долна Гращица - 22071 неурб. територия
с. Долно Уйно - 22862 неурб. територия
с. Долно село - 22811 неурб. територия
с. Драговищица - 23282 неурб. територия
с. Жабокрът - 29026 неурб. територия
с. Жеравино - 29266 неурб. територия
с. Катрище - 36659 неурб. територия
с. Коняво - 38432 неурб. територия
с. Копиловци - 38474 неурб. територия
с. Коприва - 38515 неурб. територия
с. Кутугерци - 40765 неурб. територия
с. Кършалево - 40991 неурб. територия
гр. Кюстендил-41112 землището
с. Лелинци - 43267 неурб. територия
с. Леска - 43373 неурб. територия
с. Лисец - 43815 неурб. територия
с. Лозно - 44183 неурб. територия
с. Ломница - 44255 неурб. територия
с. Мазарачево - 46108 неурб. територия
с. Николичевци - 52400 неурб. територия
с. Нови чифлик - 52026 неурб. територия
с. Пиперков чифлик - 56378 неурб. територия
с. Полетинци - 57188 неурб. територия
с. Полска Скакавица - 57319 неурб. територия
с. Преколница - 58129 неурб. територия
с. Радловци - 61457 неурб. територия
с. Раждавица - 63536 неурб. територия
с. Режинци - 62428 неурб. територия
с. Ръсово - 63608 неурб. територия
с. Савойски - 65047 неурб. територия
с. Сажденик - 65142 неурб. територия
с. Скриняно - 66891 неурб. територия
с. Соволяно - 67790 неурб. територия
с. Стенско - 69167 неурб. територия
с. Таваличево - 72045 неурб. територия
с. Търновлаг - 73691 неурб. територия
с. Търсино - 73750 неурб. територия
с. Чудинци - 81606 неурб. територия
с. Церовица - 78447 неурб. територия
с. Црешново - 78543 неурб. територия
с. Цървена ябълка - 78598 неурб. територия
с. Цървендол - 78608 неурб. територия
с. Цървеняно - 78611 неурб. територия
с. Шипочано - 83257 неурб. територия
с. Шишковци - 83354 неурб. територия
с. Ябълково - 87062 неурб. територия