Одобрени с влезли в сила заповед кадастрална карта и регистри за област Смолян

Версия за печатВерсия за печат

Към всички области

съдебен район

община

населено място - ЕКАТТЕ

граници

Девин

Борино

с. Борино - 05462

землището

с.Чала - 80159

землището

Девин

гр. Девин - 20465

землището

с. Триград - 73105 землището
с. Водни пад - 11733 землището
с. Жребево - 29502 землището

Доспат

гр. Доспат - 23025

землището

Златоград

Златоград

Златоград- 31111

землището

Мадан

Рудозем

гр. Рудозем - 63207

землището

с. Бяла река - 07689 

с. Борие - 05365  

с. Боево -   04861   

с. Добрева череша - 21347

с. Дъбова - 24284  

с. Кокорци - 37959

Мадан

гр. Мадан - 46045

землището

с. Крушев дол - 40110

с. Ловци - 43983

землището

с. Чурка - 81801

Смолян

Баните

с. Баните - 44402

землището

Смолян

с. Орешица - 53792

землището

с. Кокорово - 37945

гр. Смолян - 67653 

землището

с. Дунево - 24089

с. Габрица - 14129

с. Влахово - 11572  

с. Писаница- 56455

с. Хасовица- 77205

с. Буката - 06923

землището

с. Стойките - 69345

землището

с. Водата - 11604

с. Гращица - 17837

с. Стража - 69585

землището

с. Търън - 73777

землището

с. Еленска - 27262

с. Арда - 00597

землището

с. Алиговска - 00388

с. Гоздевица - 15343

с. Гудевица - 18068

с. Речани - 62534

с. Горна Арда - 02782

землището

с. Билянска - 04100

с. Средок - 68521

с. Момчиловци - 49014

землището

с. Смилян - 67547

землището

с. Баблон - 02076

с. Чокманово - 81520

землището

с. Гела - 14605 землището
с. Магарджица - 46019 землището
с. Заевите - 30226 землището
с. Широка лъка - 83274 землището
с. Върбово - 12807 землището
с. Кукувица - 40498 землището
с. Сливово - 67430 землището
с. Солища - 68000 землището
с. Стикъл - 69256 землището

Чепеларе

Чепеларе

гр.Чепеларе - 80371

землището

с. Проглед - 58517

землището