Одобрени с влязла в сила заповед кадастрална карта и регистри за СОФИЙСКА ОБЛАСТ

Версия за печатВерсия за печат

Към всички области

съдебен район община населено място - ЕКАТТЕ граници 
Ботевград Ботевград гр. Ботевград - 05815 землището
Ихтиман Долна баня гр. Долна баня - 22006 за територията извън строителните граници
с. Свети Спас - 87816 за територията извън строителните граници
Костенец с. Пчелин - 58863 курорт "Пчелински бани"
кк "Вили Костенец" юг-регулацията на с.Костенец, север,изток и запад-горски фонд
с. Голак - 15374 за урбанизираната територия
с. Долна Василица - 24894 за урбанизираната територия
Костинброд Костинброд гр. Костинброд - 38978 землището
Пирдоп Антон с. Антон - 00504 за територията извън строителните граници
Златица гр. Златица - 31044 за територията извън строителните граници
Мирково с. Смолско - 67636 землището
с.Буново - 07051 землището
с. Бенковски - 03842 землището
с. Мирково - 48324 землището
с. Каменица - 35821 землището
с. Брестака - 06421
с. Илинден - 32651
с. Плъзище - 56842
с. Преспа - 58267
с. Хвърчил - 77236
с. Черковище - 80707
Копривщица гр. Копривщица - 38558 землището
Пирдоп с. Душанци - 24164 за територията извън строителните граници
гр. Пирдоп - 56407 за територията извън строителните граници
Челопеч с. Челопеч - 80323 за територията извън строителните граници
Самоков Самоков гр. Самоков - 65231
землището
с. Алино - 00391 за неурбанизираната територия
с. Радуил - 61604 землището
с. Злокучене - 31228 землището
с. Ново село - 52249 землището
с. Шипочане - 83243 землището
с. Драгушиново - 23491 землището
с. Доспей - 23039 землището
с. Бели Искър - 03441 землището
с. Говедарци - 15285 землището
с. Мала църква - 46276 землището
с. Маджаре - 46067 землището
с. Белчин - 03767 за неурбанизираната територия
с. Горни Окол - 16599 за неурбанизираната територия
с. Гуцал - 18201 за неурбанизираната територия
с. Долни Окол - 22469 за неурбанизираната територия
с. Клисура - 37294 за неурбанизираната територия
с. Ковачевци - 37527 за неурбанизираната територия
с. Марица - 47264 за неурбанизираната територия
с. Поповяне - 57697 за неурбанизираната територия
с. Продановци - 58548 за неурбанизираната територия
с. Райово - 61922 за неурбанизираната територия
с. Рельово - 62486 за неурбанизираната територия
с. Широки дол - 83291 за неурбанизираната територия
с. Ярлово - 87552 за неурбанизираната територия
Сливница Божурище с. Гурмазово - 18174 за неурбанизираната територия
с. Делян - 20626 за неурбанизираната територия
с. Златуша - 31187 за неурбанизираната територия
с. Мала Раковица - 46259 за неурбанизираната територия
с. Пожарево - 57100 за неурбанизираната територия
с. Пролеша - 58606 за неурбанизираната територия
с. Росоман - 63121 за неурбанизираната територия
с. Хераково - 77246 за неурбанизираната територия
с. Храбърско - 77400 за неурбанизираната територия
Сливница с. Алдомировци - 00223 за неурбанизираната територия
с. Братушково - 06175 за неурбанизираната територия
с. Бърложница - 07541 за неурбанизираната територия
с. Гургулят - 18133 за неурбанизираната територия
с. Гълъбовци - 18294 за неурбанизираната територия
с. Драготинци - 23474 за неурбанизираната територия
с. Извор - 32411 за неурбанизираната територия
с. Пищане - 56558 за неурбанизираната територия
с. Повалиръж - 56914 за неурбанизираната територия
с. Радуловци - 61621 за неурбанизираната територия
с. Ракита - 61964 за неурбанизираната територия
гр. Сливница - 67372 за неурбанизираната територия