Одобрени с влязла в сила заповед кадастрална карта и регистри за СОФИЙСКА ОБЛАСТ

Версия за печатВерсия за печат

 

Към всички области


съдебен район

община

населено място - ЕКАТТЕ

граници

Ботевград

Ботевград

гр. Ботевград - 05815

землището

Ихтиман

Долна баня

гр. Долна баня - 22006

за територията извън строителните граници

с. Свети Спас - 87816

за територията извън строителните граници

Костенец

с. Пчелин - 58863

курорт "Пчелински бани"

кк "Вили Костенец"

юг-регулацията на с.Костенец, север,изток и запад-горски фонд

с. Голак - 15374

за урбанизираната територия

с. Долна Василица - 24894

за урбанизираната територия

Костинброд

Годеч

с. Бракьовци - 06050

неурб. територия

с. Бърля - 07555

неурб. територия

с. Връдловци - 12320

неурб. територия

с. Гинци - 14903

неурб. територия

с. Голеш - 15572

неурб. територия

с. Губеш - 18037

неурб. територия

с. Каленовци - 35345

неурб. територия

с. Комщица - 38186

неурб. територия

с. Мургаш - 49334

неурб. територия

с. Равна - 61100

неурб. територия

с. Разбоище - 61652

неурб. територия

с. Ропот - 63001

неурб. територия

с. Смолча - 67641

неурб. територия

с. Туден - 73417

неурб. територия

с. Шума - 83466

неурб. територия

Костинброд

гр. Костинброд - 38978

землището

Пирдоп

Антон

с. Антон - 00504

за територията извън строителните граници

Златица

гр. Златица - 31044

за територията извън строителните граници

Мирково

с. Смолско - 67636

землището

с.Буново - 07051

землището

с. Бенковски - 03842

землището

с. Мирково - 48324

землището

с. Каменица - 35821

землището

с. Брестака - 06421

с. Илинден - 32651

с. Плъзище - 56842

с. Преспа - 58267

с. Хвърчил - 77236

с. Черковище - 80707

Копривщица

гр. Копривщица - 38558

землището

Пирдоп

с. Душанци - 24164

неурб. територия

гр. Пирдоп - 56407

неурб. територия

Челопеч

с. Челопеч - 80323

неурб. територия

Самоков

Самоков

гр. Самоков - 65231

землището

с. Алино - 00391

неурб. територия

с. Радуил - 61604

землището

с. Злокучене - 31228

землището

с. Ново село - 52249

землището

с. Шипочане - 83243

землището

с. Драгушиново - 23491

землището

с. Доспей - 23039

землището

с. Бели Искър - 03441

землището

с. Говедарци - 15285

землището

с. Мала църква - 46276

землището

с. Маджаре - 46067

землището

с. Белчин - 03767

неурб. територия

с. Горни Окол - 16599

неурб. територия

с. Гуцал - 18201

неурб. територия

с. Долни Окол - 22469

неурб. територия

с. Клисура - 37294

неурб. територия

с. Ковачевци - 37527

неурб. територия

с. Марица - 47264

неурб. територия

с. Поповяне - 57697

неурб. територия

с. Продановци - 58548

неурб. територия

с. Райово - 61922

неурб. територия

с. Рельово - 62486

неурб. територия

с. Широки дол - 83291

неурб. територия

с. Ярлово - 87552

неурб. територия

Сливница

Божурище

с. Гурмазово - 18174

неурб. територия

с. Делян - 20626

неурб. територия

с. Златуша - 31187

неурб. територия

с. Мала Раковица - 46259

неурб. територия

с. Пожарево - 57100

неурб. територия

с. Пролеша - 58606

неурб. територия

с. Росоман - 63121

неурб. територия

с. Хераково - 77246

неурб. територия

с. Храбърско - 77400

неурб. територия

Сливница

с. Алдомировци - 00223

неурб. територия

с. Братушково - 06175

неурб. територия

с. Бърложница - 07541

неурб. територия

с. Гургулят - 18133

неурб. територия

с. Гълъбовци - 18294

неурб. територия

с. Драготинци - 23474

неурб. територия

с. Извор - 32411

неурб. територия

с. Пищане - 56558

неурб. територия

с. Повалиръж - 56914

неурб. територия

с. Радуловци - 61621

неурб. територия

с. Ракита - 61964

неурб. територия

гр. Сливница - 67372

неурб. територия