Проекти на нормативни актове

Проект на Наредба за условията и реда за осъществяване на двустранната връзка и обмена на данни между кадастъра и имотния регистър

Дата на откриване – 14.08.2017 г.

Дата на приключване – 13.09.2017 г.

Сфера на действие: правосъдие и вътрешни работи

Целева група: всички заинтересувани

Наименование на файлове – Проект Наредба и доклад

 

Проект на Наредба за геодезическите мрежи с местно предназначение

Документи: 

В изпълнение на чл. 13, ал.4 от Закона за геодезията и картографията е изработен проект на Наредба за геодезическите мрежи с местно предназначение.

Моля, изпращайте Вашите предложения и становища по проекта в срок  до 12.08.2016 г.  на e-mail: acad@cadastre.bg