ОСИГУРЯВАНЕ НА КОМУНИКАЦИОННА СВЪРЗАНОСТ НА АГЕНЦИЯТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

Версия за печатВерсия за печат
Статус на oбществената поръчка: 
Отворена
Допълнителни документиДатаРазмер
File Отговор на запитване рег.№99-148/05.04.2017 г. 07/04/1793.37 KB
File Протокол 1 20/04/17249.92 KB

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Осигуряване на комуникационна свързаност на Агенцията по геодезия, картография и кадастър“

 

Офертите на участниците ще се приемат всеки работен ден от 09.00 до 17:30 ч. в деловодството на АГКК, гр. София 1618, ул. „Мусала” № 1, в срок до 18.04.2017 г., включително, най-късно до обявения по-горе час. 

Преписка  АОП № 01055-2017- 0010

Офертите ще бъдат разгледани от комисия за разглеждане, оценка и класиране на офертите, която ще започне своята работа на  на 19.04.2017 г. в 10:00 часа в сградата на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, гр. София, ул. „Мусала” № 1.