Отстраняване на явна фактическа грешка в неурбанизираната територия на общини Петрич, Бургас, Приморско, Созопол, Велико Търново, Горна Оряховица, Ружинци, Димово, Добрич–селска, Монтана, Вълчeдръм, Плевен, Гулянци, Червен бряг, Долна Митрополия, Нова Заг

Версия за печатВерсия за печат
Статус на oбществената поръчка: 
Възложена
Допълнителни документиДатаРазмер
File Решение за одобряване на Обявление за изменение ЯФГ_2018 17/05/18256.25 KB
File Разяснение по постъпило запитване_изх. 99-199_01.06.2018 01/06/18336.08 KB
File Разяснение по постъпило запитване_изх. 99-199_07.06.2018 07/06/18527.15 KB
File Съобщение за удължаване срока на отваряне на офертите ЯФГ 21/06/1871.83 KB
File Съобщение за повторно удължаване срока на отваряне на офертите ЯФГ 22/06/1871.16 KB
File Протокол 1 02/07/181.3 MB
File Протокол 2 от 14.09.2018 14/09/181.84 MB
File Съобщение за отваряне на цени-03.12.2018 03/12/1887.14 KB
File Съобщение за провеждане на публичен жребий 18/12/18389.52 KB
File Протокол 3 ЯФГ 10/01/19816.47 KB
File Протокол 4 ЯФГ 10/01/191.27 MB
File Доклад ЯФГ 10/01/19577.8 KB
File Решение № РД-19-13 от 10.01.2019 ЯФГ 10/01/191.39 MB
File kd-10-27-05.03.2019_srvey_grup_eood_zalichen.pdf.zip29/03/196.69 MB
File kd-10-28-05.03.2019_kadastr_mont_ood__zalichen.pdf.zip29/03/199.63 MB
File kd-10-29-05.03.2019_geopreciz-inzhenering_ood_zalichen.pdf.zip29/03/1911.15 MB
File kd-10-30-05.03.2019_geobild_inzhenering_ood_zalichen.pdf.zip29/03/1921.63 MB
File kd-10-31-2019_yanki_ood_zalichen.zip29/03/1928.61 MB
File kd-10-32-2019_geoplanproekt_ead_s_prilozheniyata_zalichen.zip29/03/199.58 MB
File kd-10-33-2019_geodeziya-97_eood_s_prilozheniya_zalichen.zip29/03/1913.93 MB
File kd-10-34-2019_geoinzhenering_ood_s_prilozheniyata_zalichen.zip29/03/1910.46 MB
File kd-10-38-2019_igeo_ood_zalichen.zip29/03/1911.05 MB
File kd-10-39-2019_et_kiril_danailov--top-geo_zalichen.zip29/03/197.87 MB
File kd-10-41-2019_dzzd_stroitel-migeti_zalichen.zip29/03/199.22 MB
File obyavlenie_za_vzlozhena_porchka_yafg-2019.zip29/03/196.21 MB
Документация: 

 

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Отстраняване на явна фактическа грешка в неурбанизираната територия на общини Петрич, Бургас, Приморско, Созопол, Велико Търново, Горна Оряховица, Ружинци, Димово, Добрич–селска, Монтана, Вълчeдръм, Плевен, Гулянци, Червен бряг, Долна Митрополия, Нова Загора, Котел, Търговище, Върбица, Нови пазар, Велики Преслав, Тунджа и Елхово”, по 11 (единадесет) обособени позиции

 

Обособена позиция № 1: „Отстраняване на явна фактическа грешка в неурбанизираната територия на община Петрич, област Благоевград”;

Обособена позиция № 2: „Отстраняване на явна фактическа грешка в неурбанизираната територия на общини Бургас, Приморско и Созопол, област Бургас”;

Обособена позиция № 3: „Отстраняване на явна фактическа грешка в неурбанизираната територия на общини Велико Търново и Горна Оряховица, област Велико Търново”;

Обособена позиция № 4: „Отстраняване на явна фактическа грешка в неурбанизираната територия на общини Ружинци и Димово, област Видин”;

Обособена позиция № 5: „Отстраняване на явна фактическа грешка в неурбанизираната територия на община Добрич–селска, област Добрич”;

Обособена позиция № 6: „Отстраняване на явна фактическа грешка в неурбанизираната територия на общини Монтана и Вълчeдръм, област Монтана”;

Обособена позиция № 7: „Отстраняване на явна фактическа грешка в неурбанизираната територия на общини Плевен, Гулянци, Червен бряг и Долна Митрополия, област Плевен”;

Обособена позиция № 8: „Отстраняване на явна фактическа грешка в неурбанизираната територия на общини Нова Загора и Котел, област Сливен”;

Обособена позиция № 9: „Отстраняване на явна фактическа грешка в неурбанизираната територия на община Търговище, област Търговище”;

Обособена позиция № 10: „Отстраняване на явна фактическа грешка в неурбанизираната територия на общини Върбица, Нови пазар и Велики Преслав, област Шумен”;

Обособена позиция № 11: „Отстраняване на явна фактическа грешка в неурбанизираната територия на общини Тунджа и Елхово, област Ямбол”

 

Офертите на участниците ще се приемат всеки работен ден от 09.00 до 17:30 ч. в деловодството на АГКК, гр. София 1618, ул. „Мусала” № 1, в срок до 20.06.2018 г., включително, най-късно до обявения по-горе час.

Офертите ще бъдат разгледани от комисия за разглеждане, оценка и класиране на офертите, която ще започне своята работа на 21.06.2018 г. в 10:30 часа в сградата на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, гр. София, ул. „Мусала” № 1.

Преписка АОП № 01055-2018-0007

Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г. - https://www.eufunds.bg/archive/documents/1423147813.pdf