Подмяна на дограма по фасада на 6 и 7 етаж на сграда, находяща се в гр. Разград, ул. „Бузлуджа“ № 2

Версия за печатВерсия за печат
Статус на oбществената поръчка: 
Възложена
Прикачени документиДатаРазмер
File Протокол № 1 - дограма Разград 09/10/18310.79 KB
File Съобщение за отваряне на ценови оферти-фасада Разград 18/10/18115.92 KB
File Протокол № 2 - дограма Разград 25/10/18264.68 KB
File Протокол № 3-дограма Разград 25/10/18550.81 KB
File Доклад - дограма Разград 25/10/181.28 MB
File РД-19-19 от 24.10.2018 - Решение за определяне на изпълнител 25/10/18740.43 KB
File Обявление за възложена поръчка Дограма-Разград 12/12/18334.17 KB
File ДД-118-2018 САВ РАЗГРАД ООД 12/12/182.76 MB

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Подмяна на дограма по фасада на 6 и 7 етаж на сграда, находяща се в гр. Разград, ул. „Бузлуджа“ № 2“

 

Офертите на участниците ще се приемат всеки работен ден от 09.00 до 17:30 ч. в деловодството на АГКК, гр. София 1618, ул. „Мусала” № 1, в срок до 29.08.2018 г., включително, най-късно до обявения по-горе час. 

Преписка  АОП № 01055-2018-0010

Офертите ще бъдат разгледани от комисия за разглеждане, оценка и класиране на офертите, която ще започне своята работа на 30.08.2018 г. в 10:00 часа в сградата на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, гр. София, ул. „Мусала” № 1.