Уведомления

 • ДО ЙОРДАНКА СТОЯНОВА ГЕТОВА

  ДО ЙОРДАНКА СТОЯНОВА ГЕТОВА

  Публикация на:: 
  Благоевград

  На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) , Ви уведомяваме, че по повод на постъпило заявление, с рег. №

  01-57283-28.02.2017  на СГКК- Благоевград,

  е извършено изменение в Кадастралния регистър на недвижимите имоти.

  статус: 
  Актуално