Обществени поръчки (ОП)

Сист. № Заглавие Статут Дата на публ. Дата на актуал.
20178 Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на урбанизираните територии, попадащи в землищата на общински центрове с. Ружинци и гр. Хисаря и на други населени места в общини Ружинци, Видин, Севлиево, Трявна, Златоград, Нова Загора и Бяла Отворена 02.10.2018 29.10.2018
19696 Технологичен надзор по качеството на изпълнението на информационен проект „Усъвършенстване на работните процеси за предоставяне на електронни административни услуги и развитие на информационните системи на кадастъра“ на АГKK Отворена 04.09.2018 04.09.2018
19441 Доставка на тонери за копирни и печатащи устройства от различни марки за нуждите на АГКК Затворена 09.08.2018 09.11.2018
19219 Осъществяване на охранителна дейност на обекти на Агенцията по геодезия, картография и кадастър Затворена 01.08.2018 25.10.2018
19206 Подмяна на дограма по фасада на 6 и 7 етаж на сграда, находяща се в гр. Разград, ул. „Бузлуджа“ № 2 Затворена 23.07.2018 25.10.2018
18386 Извършване на основни и текущи ремонти в сгради на Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК) по обособени позиции
Затворена
Прекратена- обособена позиция 1
23.05.2018 04.10.2018
18468 Отстраняване на явна фактическа грешка в неурбанизираната територия на общини Петрич, Бургас, Приморско, Созопол, Велико Търново, Горна Оряховица, Ружинци, Димово, Добрич–селска, Монтана, Вълчeдръм, Плевен, Гулянци, Червен бряг, Долна Митрополия, Нова Заг Затворена 14.05.2018 14.09.2018
18107 Създаване на КККР на урбанизираните територии в с. Струмяни, гр. Аксаково, с. Гърмен и гр. Кресна, и на други населени места в общини Гоце Делчев, Сандански, Струмяни,Симитли, Благоевград, Гърмен, Петрич, Кресна, Ботевград, Монтана, Вършец и Мездра Затворена 28.03.2018 29.10.2018
18108 Създаване на ГММП на урбанизираните територии, за които няма одобрени КККР, в землищата на общини Благоевград, Гоце Делчев, Сандански, Симитли, Струмяни, Кресна, Гърмен, Петрич, Златоград, Поморие, Сунгурларе, Долни чифлик, Каспичан, Нови пазар, и др. Затворена 27.03.2018 11.10.2018
17245 Усъвършенстване на работните процеси за предоставяне на електронни административни услуги и развитие на информационните системи на кадастъра“ с 2 (две) обособени позиции
Спряна
Прекратена- обособена позиция 2
16.01.2018 18.09.2018
16676 Доставка на 30 (тридесет) комплекта глобални навигационни спътникови системи (ГНСС приемници), софтуер и стандартно оборудване за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър Затворена 23.11.2017 18.09.2018
15214 Осигуряване и поддръжка на информационни системи за кадастрални и специализирани данни в АГКК
Затворена
Прекратена
27.06.2017 07.08.2018
11663 Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост Затворена 02.03.2016 17.02.2017