Обществени поръчки (ОП)

Сист. № Заглавие Статус Дата на публ. Дата на актуал.
21409 Техническа помощ и поддръжка на хардуер и базов софтуер в АГКК И СГКК Отворена 17.01.2019 17.01.2019
21410 Техническа помощ за администриране на сървърната и мрежова инфраструктура на АГКК Отворена 17.01.2019 17.01.2019
20943 Специализирани обучения за служители на Агенция по геодезия картография и кадастър Отворена 13.12.2018 08.01.2019
20691 Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на общински центрове гр. Долни чифлик и гр. Генерал Тошево и на други населени места в общини Поморие, Сунгурларе, Долни чифлик, Каспичан, Смядово, Нови пазар, Велики Преслав и Генерал То Отворена 03.12.2018 14.01.2019
20690 Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на общински центрове гр. Исперих, с. Самуил, гр. Антоново и гр. Правец и на други населени места в общини Велико Търново, Полски Тръмбеш, Исперих, Самуил, Силистра и Антоново
Отворена
Прекратена- обособена позиция 9
30.11.2018 20.12.2018
20178 Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на урбанизираните територии, попадащи в землищата на общински центрове с. Ружинци и гр. Хисаря и на други населени места в общини Ружинци, Видин, Севлиево, Трявна, Златоград, Нова Загора и Бяла Затворена 02.10.2018 26.11.2018
19696 Технологичен надзор по качеството на изпълнението на информационен проект „Усъвършенстване на работните процеси за предоставяне на електронни административни услуги и развитие на информационните системи на кадастъра“ на АГKK Затворена 04.09.2018 03.12.2018
18468 Отстраняване на явна фактическа грешка в неурбанизираната територия на общини Петрич, Бургас, Приморско, Созопол, Велико Търново, Горна Оряховица, Ружинци, Димово, Добрич–селска, Монтана, Вълчeдръм, Плевен, Гулянци, Червен бряг, Долна Митрополия, Нова Заг Затворена 14.05.2018 10.01.2019
18107 Създаване на КККР на урбанизираните територии в с. Струмяни, гр. Аксаково, с. Гърмен и гр. Кресна, и на други населени места в общини Гоце Делчев, Сандански, Струмяни,Симитли, Благоевград, Гърмен, Петрич, Кресна, Ботевград, Монтана, Вършец и Мездра Затворена 28.03.2018 19.11.2018
17245 Усъвършенстване на работните процеси за предоставяне на електронни административни услуги и развитие на информационните системи на кадастъра“ с 2 (две) обособени позиции
Спряна
Прекратена- обособена позиция 2
16.01.2018 17.12.2018
16676 Доставка на 30 (тридесет) комплекта глобални навигационни спътникови системи (ГНСС приемници), софтуер и стандартно оборудване за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър Затворена 23.11.2017 18.09.2018
15214 Осигуряване и поддръжка на информационни системи за кадастрални и специализирани данни в АГКК
Затворена
Прекратена
27.06.2017 07.08.2018
11663 Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост Затворена 02.03.2016 17.02.2017