Доставка и монтаж на офис-мебели и столове за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър

Версия за печатВерсия за печат
Статус на oбществената поръчка: 
Възложена
Допълнителни документиДатаРазмер
File Протокол 1 09/05/181.36 MB
File Съобщение за отваряне на ценови предложения 14/05/18108.2 KB
File Протокол 2 11/06/18193.15 KB
File Доклад от работата на комисията 11/06/18286.25 KB
File Решение за избор на изпълнител 11/06/18125.99 KB
File Обявление за възложена поръчка-ОВЕС 20/07/18436.37 KB
File ДД-72-2018 КООПЕРАЦИЯ ПАНДА_ЗП_КС 20/07/182.82 MB

Обществена поръчка по реда на чл.82, ал.4 от ЗОП с предмет: „Доставка и монтаж на офис-мебели и столове за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър“ по Рамково споразумение № СПОР-7/15.03.2018 г.  на Централния орган за покупки. 

Сроковете за подаване на оферти и изискванията на поръчката са описани в приложените файлове, като същите са достъпни и в Софтуера за електронно възлагане на обществени поръчки /СЕВОП/.