Създаване на ГММП на урбанизираните територии, за които няма одобрени КККР, в землищата на общини Благоевград, Гоце Делчев, Сандански, Симитли, Струмяни, Кресна, Гърмен, Петрич, Златоград, Поморие, Сунгурларе, Долни чифлик, Каспичан, Нови пазар, и др.

Версия за печатВерсия за печат
Статус на oбществената поръчка: 
Спряна
Допълнителни документиДатаРазмер
File Отговор на постъпили запитвания-99-1149-05-04-2018 05/04/18686.86 KB
File Решение за измененеие 10/04/18995.07 KB
File Изменена документация 10/04/182.13 MB
File Отговор на постъпило запитване с Вх. № 99-149 от 05.04.2018 10/04/18249.23 KB
File Отговор на постъпило запитване_17.04.2018 20/04/18254.24 KB
File sobshchenie_za_spirane_gmmp.docx24/04/1814.09 KB

Поради подадена жалба № ВХР-862-20.04.2018г. по описа на КЗК срещу решение № 19-5/23.03.2018 г. на възложителя за откриване на процедура, съдържаща направено искане за налагане на временна мярка „спиране на процедурата“, всички действия по хода на процедурата се преустановяват до влизане в сила на определението, с което се отхвърля искането за временна мярка или решението по жалбата ако е наложена временната мярка, чл.203 от ЗОП.

 

 

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Създаване на Геодезически мрежи с местно предназначение (ГММП) на урбанизираните територии, за които няма одобрени КККР, попадащи в землищата на общини Благоевград, Гоце Делчев, Сандански, Симитли, Струмяни, Кресна, Гърмен, Петрич, Златоград, Поморие, Сунгурларе, Долни чифлик, Каспичан, Нови пазар, Велики Преслав, Смядово, Ружинци, Видин, Монтана, Вършец, Мездра, Ботевград, Велико Търново, Елена, Полски Тръмбеш, Севлиево, Трявна, Нова Загора, Хисаря, Аксаково, Генерал Тошево, Силистра, Исперих, Самуил, Антоново и Бяла“ по 14 (четиринадесет) обособени позиции:

Обособена позиция № 1: „Създаване на ГММП на урбанизираните територии, за които няма одобрени КККР, попадащи в землищата на общини Благоевград, Симитли, Кресна, Струмяни, Гоце Делчев, Гърмен и Златоград, области Благоевград и Смолян“

Обособена позиция № 2: „Създаване на ГММП на урбанизираните територии, за които няма одобрени КККР, попадащи в землищата на общини Сандански и Петрич, област Благоевград“

Обособена позиция № 3: „Създаване на ГММП на урбанизираните територии, за които няма одобрени КККР, попадащи в землищата на общини Поморие и Сунгурларе, област Бургас“

Обособена позиция № 4: „Създаване на ГММП на урбанизираните територии, за които няма одобрени КККР, попадащи в землищата на общини Каспичан, Нови пазар, Велики Преслав и Смядово, област Шумен“

Обособена позиция № 5: „Създаване на ГММП на урбанизираните територии, за които няма одобрени КККР, попадащи в землищата на общини Долни Чифлик и Аксаково, област Варна“

Обособена позиция № 6: „Създаване на ГММП на урбанизираните територии, за които няма одобрени КККР, попадащи в землищата на общини Видин и Ружинци, област Видин“

Обособена позиция № 7: „Създаване на ГММП на урбанизираните територии, за които няма одобрени КККР, попадащи в землищата на общини Монтана, Вършец, Мездра и Ботевград, области Монтана, Враца и София“

Обособена позиция № 8: „Създаване на ГММП на урбанизираните територии, за които няма одобрени КККР, попадащи в землищата на общини Велико Търново, Елена, Полски Тръмбеш, област Велико Търново“

Обособена позиция № 9: „Създаване на ГММП на урбанизираните територии, за които няма одобрени КККР, попадащи в землищата на населени места в общини Севлиево и Трявна, област Габрово“

Обособена позиция № 10: „Създаване на ГММП на урбанизираните територии, за които няма одобрени КККР, попадащи в землищата на населени места в общини Нова Загора и Хисаря, области Сливен и Пловдив“

Обособена позиция № 11: „Създаване на ГММП на урбанизираните територии, за които няма одобрени КККР, попадащи в землището на община Генерал Тошево, област Добрич“

Обособена позиция № 12: „Създаване на ГММП на урбанизираните територии, за които няма одобрени КККР, попадащи в землищата на общини Силистра и Бяла, области Силистра и Русе“

Обособена позиция № 13: „Създаване на ГММП на урбанизираните територии, за които няма одобрени КККР, попадащи в землищата на общини Исперих и Самуил, област Разград“

Обособена позиция № 14: „Създаване на ГММП на урбанизираните територии, за които няма одобрени КККР, попадащи в землищата на община Антоново, област Търговище“

 

Офертите на участниците ще се приемат всеки работен ден от 09.00 до 17:30 ч. в деловодството на АГКК, гр. София 1618, ул. „Мусала” № 1, в срок до 11.05.2018 г., включително, най-късно до обявения по-горе час.

Преписка  АОП № 01055-2018-0005

 

Офертите ще бъдат разгледани от комисия за разглеждане, оценка и класиране на офертите, която ще започне своята работа на 14.05.2018 г. в 10:00 часа в сградата на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, гр. София, ул. „Мусала” № 1.