Извършване на текущи ремонти на сгради на АГКК по шест обособени позиции

Версия за печатВерсия за печат
Статус на oбществената поръчка: 
Възложена
Допълнителни документиДатаРазмер
File Отговор на запитване Изх. № 99-152/11.04.2017 11/04/17169.8 KB
File Протокол 1 от дата 17.05.2017 17/05/17263.69 KB
File Протокол 2 от дата 05.06.2017 05/06/17131.37 KB
File Съобщение отваряне на ценови оферти 05/06/1751.72 KB
File Доклад на комисията от дата 13.06.2017 20/06/17410.33 KB
File Протокол 3 от дата 12.06.2017 20/06/17197.77 KB
File Решение за определяне на изпълнител от дата 20.06.2017 20/06/17224.8 KB
File Договор ДД-96-2017 14/08/174.79 MB
File Договор ДД-104-2017 14/08/172.27 MB
File Обявление за възложена поръчка-ремонти 14/08/17781.56 KB

:           Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕКУЩИ РЕМОНТИ НА СГРАДИ НА АГКК

ПО ШЕСТ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Офертите на участниците ще се приемат всеки работен ден от 09.00 до 17:30 ч. в деловодството на АГКК, гр. София 1618, ул. „Мусала” № 1, в срок до 02.05.2017 г., включително, най-късно до обявения по-горе час. Преписка  АОП № 01055-2017-0011. Офертите ще бъдат разгледани от комисия за разглеждане, оценка и класиране на офертите, която ще започне своята работа на  на 03.05.2017 г. в 10:30 часа в сградата на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, гр. София, ул. „Мусала” № 1.