Осигуряване на експертна помощ за обезпечаване нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадасър (АГКК) и нейните регионални структури - Службите по геодезия, картография и кадастър (СГКК)

Версия за печатВерсия за печат
Статус на oбществената поръчка: 
Затворена
Допълнителни документиДатаРазмер
File Решение за одобряванена обявление за изменение РД-19-14 19/07/17189.19 KB
File Протокол 1 от 15.08.2017 15/08/17148.03 KB
File Съобщение отваряне на цени на 11.09.2017 в 10ч. 05/09/1758.67 KB
File Протокол 2 експерти-15-09-2017 15/09/17374.32 KB
File Протокол 3 експерти-15-09-2017 15/09/17257.95 KB
File Доклад експерти-15-09-2017 15/09/17549.45 KB
File Решение РД-19-14-15-09-2017 за прекратяване по обособени позиции 14, 21, 22, 23, 24, 25 15/09/17250.97 KB
File Решение РД-19-14-19.12.2017 19/12/17185.5 KB

“Осигуряване на експертна помощ за обезпечаване нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадасър (АГКК) и нейните регионални структури - Службите по геодезия, картография и кадастър (СГКК)“ по 25 обособени позиции

Офертите на участниците ще се приемат всеки работен ден от 09.00 до 17:30 ч. в деловодството на АГКК, гр. София 1618, ул. „Мусала” № 1, в срок до 08.08.2017 г., включително, най-късно до обявения по-горе час.

Офертите ще бъдат разгледани от комисия за разглеждане, оценка и класиране на офертите, която ще започне своята работа на 09.08.2017 г. в 10:00 часа в сградата на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, гр. София, ул. „Мусала” № 1.

Преписка АОП № 01055-2017-0015