Преустройство на самостоятелен обект в приземен етаж на административна сграда в приемна за граждани в гр. Шумен, УПИ XIII4301, кв. 271, имот ид. № 180

Версия за печатВерсия за печат
Статус на oбществената поръчка: 
Възложена
Допълнителни документиДатаРазмер
File Протокол 1 28/02/18246.38 KB
File Доклад на комисията 28/02/18467.19 KB
File Протокол 2 28/02/18227.14 KB
File Решение за определяне на изпълнител 28/02/18373.53 KB
File 07-1.-обявление за възложена поръчка Стронк Проект 10/04/18966.46 KB
File ДД-36-2018 СТРОНК ПРОЕКТ ЕООД - стр. надзор Шумен 10/04/182.62 MB

Възлагане на обществена поръчка чрез процедура на договаряне без обявление с предмет: „Осъществяване на строителен надзор на проект: „Преустройство на самостоятелен обект в приземен етаж на административна сграда в приемна за граждани в гр. Шумен, УПИ XIII4301, кв. 271, имот ид. № 180““