Осигуряване на експертна помощ за обезпечаване нуждите на АГКК и нейните регионални структури - СГКК по 37 обособени позиции

Версия за печатВерсия за печат
Статус на oбществената поръчка: 
Възложена
Допълнителни документиДатаРазмер
File Разяснение 99-59/28.02.2017 28/02/1751.53 KB
File Протокол 1 от 19.04.2017 19/04/17292.89 KB
File Съобщение за отваряне ценови предложения на 24.04.2017 от 11ч. 19/04/1754.72 KB
File Доклад на комисията 27/04/17306.39 KB
File Протокол 2 от 26.04.2017 27/04/17134.57 KB
File Решение за избор на изпълнител 27/04/17335.08 KB
File Решение за прекратяване по 36 позиция 20/07/17233.89 KB
File Решение за прекратяване на 23 обособена позиция 02/08/17127.89 KB
File Обявление за възложена поръчка 21/08/17551.08 KB
File ДД-52-2017 -СГКК Търговище 22/08/17387.48 KB
File ДД-53-2017 - СГКК Разград 22/08/17438.97 KB
File ДД-54-2017 - СГКК Русе 22/08/17421.05 KB
File ДД-55-2017 -СГКК Сливен 22/08/17424.12 KB
File ДД-56-2017 - СГКК Габрово 22/08/17411.15 KB
File ДД-57-2017 - СГКК Кърджали 22/08/17418.72 KB
File ДД-58-2017 - СГКК Ловеч 22/08/17419.39 KB
File ДД-59-2017 - СГКК Видин 22/08/17423.57 KB
File ДД-60-2017 - СГКК Пазарджик 22/08/17434.05 KB
File ДД-61-2017- СГКК Пловдив 22/08/17406.14 KB
File ДД-74-2017 - СГКК Враца 22/08/17421.39 KB
File ДД-78-2017 - АГКК 22/08/17834.52 KB

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

“Осигуряване на експертна помощ за обезпечаване нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадасър (АГКК) и нейните регионални структури - Службите по геодезия, картография и кадастър (СГКК)“ по 37 (тридесет и седем) обособени позиции:

Обособена позиция № 1 – „Осигуряване на експертна помощ за обезпечаване нуждите на СГКК Благоевград“

Обособена позиция № 2 - „Осигуряване на експертна помощ за обезпечаване нуждите на СГКК Бургас“

Обособена позиция № 3 - „Осигуряване на експертна помощ за обезпечаване нуждите на СГКК Варна“

Обособена позиция № 4 - „Осигуряване на експертна помощ за обезпечаване нуждите на СГКК Велико Търново“

Обособена позиция № 5 - „Осигуряване на експертна помощ за обезпечаване нуждите на СГКК Видин“

Обособена позиция № 6 - „Осигуряване на експертна помощ за обезпечаване нуждите на СГКК Враца“

Обособена позиция № 7 - „Осигуряване на експертна помощ за обезпечаване нуждите на СГКК Габрово“

Обособена позиция № 8 - „Осигуряване на експертна помощ за обезпечаване нуждите на СГКК Кърджали“

Обособена позиция № 9 - „Осигуряване на експертна помощ за обезпечаване нуждите на СГКК Кюстендил“

Обособена позиция № 10 - „Осигуряване на експертна помощ за обезпечаване нуждите на СГКК Ловеч“

Обособена позиция № 11 - „Осигуряване на експертна помощ за обезпечаване нуждите на СГКК Пазарджик“

Обособена позиция № 12 - „Осигуряване на експертна помощ за обезпечаване нуждите на СГКК Пловдив“

Обособена позиция № 13 - „Осигуряване на експертна помощ за обезпечаване нуждите на СГКК Разград“

Обособена позиция № 14 - „Осигуряване на експертна помощ за обезпечаване нуждите на СГКК Русе“

Обособена позиция № 15 - „Осигуряване на експертна помощ за обезпечаване нуждите на СГКК Сливен“

Обособена позиция № 16 - „Осигуряване на експертна помощ за обезпечаване нуждите на СГКК Стара Загора“

Обособена позиция № 17 - „Осигуряване на експертна помощ за обезпечаване нуждите на СГКК София област“

Обособена позиция № 18 - „Осигуряване на експертна помощ за обезпечаване нуждите на СГКК Търговище“

Обособена позиция № 19 - „Осигуряване на експертна помощ за обезпечаване нуждите на СГКК Хасково“

Обособена позиция № 20 - „Осигуряване на експертна помощ за обезпечаване нуждите на СГКК Бургас“

Обособена позиция № 21 - „Осигуряване на експертна помощ за обезпечаване нуждите на СГКК Габрово“

Обособена позиция № 22 - „Осигуряване на експертна помощ за обезпечаване нуждите на СГКК Пазарджик“

Обособена позиция № 23 – „Осигуряване на експертна помощ за обезпечаване нуждите на СГКК Русе“

Обособена позиция № 24 - „Осигуряване на експертна помощ за обезпечаване нуждите на СГКК София област“

Обособена позиция № 25 - „Осигуряване на експертна помощ за обезпечаване нуждите на СГКК София“

Обособена позиция № 26 - „Осигуряване на експертна помощ за обезпечаване нуждите на СГКК София“

Обособена позиция № 27 - „Осигуряване на експертна помощ за обезпечаване нуждите на СГКК София“

Обособена позиция № 28 - „Осигуряване на експертна помощ за обезпечаване нуждите на СГКК София“

Обособена позиция № 29 - „Осигуряване на експертна помощ за обезпечаване нуждите на СГКК София“

Обособена позиция № 30 – „Осигуряване на експертна помощ за обезпечаване нуждите на АГКК – ЦУ“

Обособена позиция № 31 - „Осигуряване на експертна помощ за обезпечаване нуждите на АГКК – ЦУ“

Обособена позиция № 32 - „Осигуряване на експертна помощ за обезпечаване нуждите на АГКК – ЦУ“

Обособена позиция № 33 - „Осигуряване на експертна помощ за обезпечаване нуждите на АГКК – ЦУ“

Обособена позиция № 34 - „Осигуряване на експертна помощ за обезпечаване нуждите на АГКК – ЦУ“

Обособена позиция № 35 - „Осигуряване на експертна помощ за обезпечаване нуждите на АГКК – ЦУ“

Обособена позиция № 36 – „Осигуряване на експертна помощ за обезпечаване нуждите на АГКК – ЦУ“

Обособена позиция № 37 - „Осигуряване на експертна помощ за обезпечаване нуждите на АГКК – ЦУ“

Офертите на участниците ще се приемат всеки работен ден от 09.00 до 17:30 ч. в деловодството на АГКК, гр. София 1618, ул. „Мусала” № 1, в срок до 31.03.2017 г., включително, най-късно до обявения по-горе час. 

Преписка  АОП № 01055-2017-0009

Офертите ще бъдат разгледани от комисия за разглеждане, оценка и класиране на офертите, която ще започне своята работа на  на 03.04.2017 г. в 10:00 часа в сградата на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, гр. София, ул. „Мусала” № 1.