Обществени поръчки

Сист. № Заглавие Дата на публ. Дата на актуал.сортиране на иконите Статус
15430 Осигуряване на експертна помощ за обезпечаване нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадасър (АГКК) и нейните регионални структури - Службите по геодезия, картография и кадастър (СГКК) 04.07.2017 05.04.2019 Възложена
14331 Осигуряване на експертна помощ за обезпечаване нуждите на АГКК и нейните регионални структури - СГКК по 37 обособени позиции 22.02.2017 05.04.2019 Възложена
18468 Отстраняване на явна фактическа грешка в неурбанизираната територия на общини Петрич, Бургас, Приморско, Созопол, Велико Търново, Горна Оряховица, Ружинци, Димово, Добрич–селска, Монтана, Вълчeдръм, Плевен, Гулянци, Червен бряг, Долна Митрополия, Нова Заг 14.05.2018 29.03.2019 Възложена
19441 Доставка на тонери за копирни и печатащи устройства от различни марки за нуждите на АГКК 09.08.2018 21.03.2019 Възложена
15204 Доставка на смазочни материали за автомобили и автокозметика за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър 07.06.2017 15.03.2019 Възложена
16454 Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка HP за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър 12.10.2017 15.03.2019 Възложена
17433 Доставка на нерециклирана копирна хартия за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър 16.01.2018 14.03.2019 Възложена
16455 Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с различни марки за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър 12.10.2017 14.03.2019 Възложена
17506 Преустройство на самостоятелен обект в приземен етаж на административна сграда в приемна за граждани в гр. Шумен, УПИ XIII4301, кв. 271, имот ид. № 180 07.02.2018 12.03.2019 Възложена
15668 Преустройство на самостоятелен обект в приземен етаж на административна сграда в приемна за граждани в гр. Шумен, упи XIII4301, кв. 271, имот ид. № 180 25.09.2017 12.03.2019 Възложена
12674 АБОНАМЕНТНО ОБСЛУЖВАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА КЛИМАТИЧНА ТЕХНИКА, МОНТИРАНА В СГРАДИТЕ НА АГЕНЦИЯТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР И РЕГИОНАЛНИТЕ СЛУЖБИ ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР 11.08.2016 01.03.2019 Възложена
15214 Осигуряване и поддръжка на информационни системи за кадастрални и специализирани данни в АГКК 27.06.2017 11.02.2019 ПРЕКРАТЕНА
16305 Доставка на компютърни конфигурации, скенери, принтери, мултифункционални и мрежови устройства за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър, по пет обособени позиции 03.10.2017 08.02.2019 Възложена
12673 Доставка на нови автомобилни гуми, извънгаранционно обслужване и ремонт на служебните автомобили, собственост на Агенция по геодезия, картография и кадастър 07.09.2016 07.02.2019 Възложена
15203 Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър 06.06.2017 31.01.2019 Възложена
12905 Избор на доставчик на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско и средно напрежение и администриране на разходите за пренос и достъп за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър (AГКК), по седем обособени 07.09.2016 31.01.2019 Възложена
18107 Създаване на КККР на урбанизираните територии в с. Струмяни, гр. Аксаково, с. Гърмен и гр. Кресна, и на други населени места в общини Гоце Делчев, Сандански, Струмяни,Симитли, Благоевград, Гърмен, Петрич, Кресна, Ботевград, Монтана, Вършец и Мездра 28.03.2018 31.01.2019 Възложена
19219 Осъществяване на охранителна дейност на обекти на Агенцията по геодезия, картография и кадастър 01.08.2018 31.01.2019 Възложена
12361 Осъществяване на охранителна дейност на обекти на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК), по шест обособени позиции 13.06.2016 17.01.2019 Възложена
19740 Доставка на природен газ за отопление на административните сгради на АГКК- София и службите в град Ловеч, Габрово, Ямбол и Стара Загора 24.08.2018 16.01.2019 Възложена
11550 Създаване на КККР на землищата на общински центрове гр. Грамада, с. Чупрене, гр. Бойчиновци и на други населени места в общини Берковица, Севлиево и Трявна 17.02.2016 03.01.2019 Възложена
19206 Подмяна на дограма по фасада на 6 и 7 етаж на сграда, находяща се в гр. Разград, ул. „Бузлуджа“ № 2 23.07.2018 12.12.2018 Възложена
18108 Създаване на ГММП на урбанизираните територии, за които няма одобрени КККР, в землищата на общини Благоевград, Гоце Делчев, Сандански, Симитли, Струмяни, Кресна, Гърмен, Петрич, Златоград, Поморие, Сунгурларе, Долни чифлик, Каспичан, Нови пазар, и др. 27.03.2018 06.12.2018 Възложена
18386 Извършване на основни и текущи ремонти в сгради на Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК) по обособени позиции 23.05.2018 15.11.2018
Възложена
Прекратена- обособена позиция 1
19628 Доставка на бланки и пощенски пликове за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър 15.08.2018 01.11.2018 Възложена