Уведомления

 • Дo: КРАСИМИР ИВАНОВ ДЕЯНОВ До: САШКО ИВАНОВ ДЕЯНОВ До: НЕЛИ КИРИЛОВА ДЖАВЕЛКОВА До: РОСЕН КИРИЛОВ ДОНЧЕВ До: ОБЩИНА ГР.КЮСТЕНДИЛ

  Дo:
  КРАСИМИР ИВАНОВ ДЕЯНОВ
  До:
  САШКО ИВАНОВ ДЕЯНОВ
  До:
  НЕЛИ КИРИЛОВА ДЖАВЕЛКОВА
  До:
  РОСЕН КИРИЛОВ ДОНЧЕВ
  До:
  ОБЩИНА ГР.КЮСТЕНДИЛ

  Публикация на:: 
  Кюстендил

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-53525-24.02.2017 г., подадена на основание  чл. 58, ал. 1, т.1 от Наредба № 3 / 28.04.2005 г.

  статус: 
  Актуално
 • ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 02676.501.4269

  ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА
  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ
  С ИДЕНТИФИКАТОР
  02676.501.4269

  Публикация на:: 
  Благоевград

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че по повод подадено от ЦВЕТКО  МАЦУРЕВ и АЛЕКСАНДРА КОЛЧАГОВА заявление, рег. № 01-149308/ 19.05.2017 г.

  статус: 
  Актуално
 • До: собственицине на СО в сграда идентификатор 83510.662.334.3 с административен адрес гр. Шумен, ул. Отец Паисий № 3

  До: собственицине на СО в сграда идентификатор 83510.662.334.3 с административен адрес гр. Шумен, ул. Отец Паисий № 3

  Публикация на:: 
  Шумен

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-143824-16.05.2017 г., подадено на основание чл. 56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016г. на МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на КККР, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-3728-26.05.2017 г., засягащо имот с идентификатор, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

  статус: 
  Актуално
 • Дo: Собствениците на апартаменти (СОС) в сграда с идентификатор 83510.668.51.7 (адм.адрес: гр.Шумен, бул. Симеон Велики №15)

  Дo:
  Собствениците на апартаменти (СОС) в сграда с идентификатор 83510.668.51.7 (адм.адрес: гр.Шумен, бул. Симеон Велики №15)

  Публикация на:: 
  Шумен

  В изпълнение на чл. 61, ал.1 и ал.3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че е издадена заповед за изменение на КККР № 18-3725-26.05.2017 г., засягащо имот с идентификатор 83510.668.51.7.49, 83510.668.51.7.51, 83510.668.51.7.52, 83510.668.51.7.54, 83510.668.51.7.55, 83510.668.51.7.57, 83510.668.51.7.58, 83510.668.51.7.60, 83510.668.51.7.64, 83510.668.51.7.66, 83510.668.51.7.67, 83510.668.51.7.69, 83510.668.51.7.70, 83510.668.51.7.72, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

  статус: 
  Актуално