Уведомления

 • ДО ИЛИЯН ИВАНОВ БЛАГОЕВ

  ДО
  ИЛИЯН ИВАНОВ БЛАГОЕВ

  Публикация на:: 
  София - град

           На основание чл. 26, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-383244-09.12.2016 г. от ЕЛЕНА БЛАГОЕВА ИЛИЕВА до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.1371.299 и 68134.1371.2064, находящи се в район Надежда, Столична община.

  статус: 
  Актуално
 • ДО ЕМИЛ КРУМОВ АНДОНОВ

  ДО
  ЕМИЛ КРУМОВ АНДОНОВ

  Публикация на:: 
  София - град

           На основание чл. 26, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-394313-21.12.2016 г. от ЕМИЛ КРУМОВ АНДОНОВ до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.2046.83 и 68134.2046.2573, находящи се в район Витоша, Столична община.

  статус: 
  Актуално
 • ДО СОНЯ ЕВТИМОВА ВАНГЕЛОВА СТЕФАН ЕВТИМОВ ВАНГЕЛОВ

  ДО
  СОНЯ ЕВТИМОВА ВАНГЕЛОВА
  СТЕФАН ЕВТИМОВ ВАНГЕЛОВ

  Публикация на:: 
  София - град

        На основание чл. 26, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-27487-02.02.2017 г. от НАДЯ ИВАНОВА ИЛИЕВА до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.4337.1249 и 68134.4337.2087, находящи се в район Овча купел, Столична община.

  статус: 
  Актуално
 • ДО ДЕЛИС Г ЕООД

  ДО
  ДЕЛИС Г ЕООД

  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че във връзка със заявления вх. № 01-370955-29.11.2016г. и вх. № 01-55393-27.02.2017г.

  статус: 
  Актуално