Уведомления

 • До: Божанка Ангелова Христоскова ЖК „Гоце Делчев”, бл. 261, вх. Г, ет. 2 гр. София

  статус: 
  Актуално

  До:
  Божанка Ангелова Христоскова
  ЖК „Гоце Делчев”, бл. 261, вх. Г, ет. 2
  гр. София

  Публикация на:: 
  Пловдив
 • До: Албена Рашкова Маринова ул. „Варвара” № 17 гр. Пловдив До: Мирчо Рашков Маринов ул. „Чая” № 23 гр. Пловдив До: Митко Рашков Маринов ул. „Грамос” № 36 гр. Пловдив До: Станислав Рашков Маринов ул. „Грамос” № 36 гр. Пловдив До: Асен Рашков Маринов

  статус: 
  Актуално

  До: Албена Рашкова Маринова
  ул. „Варвара” № 17
  гр. Пловдив

  До: Мирчо Рашков Маринов
  ул. „Чая” № 23
  гр. Пловдив

  До: Митко Рашков Маринов
  ул. „Грамос” № 36
  гр. Пловдив

  До: Станислав Рашков Маринов
  ул. „Грамос” № 36
  гр. Пловдив

  До: Асен Рашков Маринов
  ул. „Грамос” № 36
  гр. Пловдив

  До: Огнян Борисов Маринов
  ул. „Орехово” № 3
  гр. Пловдив

  До: Диана Анкова Асенова
  ул. „Мургавец” № 20
  гр. Асеновград

  Публикация на:: 
  Пловдив

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-35790-30.01.2018 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-2955-12.04.2018 г., засягащо имот с идентификатор 00702.533.60.2, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

  Приложения:
  1. Заповед № 18-2955-12.04.2018 г.

   

 • ДО ТАНЯ ГОСПОДИНОВА АБРАШЕВА

  статус: 
  Актуално

  ДО
  ТАНЯ ГОСПОДИНОВА АБРАШЕВА

  Публикация на:: 
  Велико Търново

  На основание чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс, Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление вх.№ 01-118006-03.04.2018  подадено от Тодор Маринов Карастоянов, е извършено нанасяне на настъпили промени в кадастралния регистър на недвижимите имоти (КРНИ) съгласно Заповед № РД-13-305/26.08.2015 г. на Изпълнителния директор на АГКК- София за поземлен имот с идентификатор 57217.15.18 от кадастралната карта на с. Поликраище, общ. Горна Оряховица.

 • ДО ТОДОР ЙОРДАНОВ КАРАСТОЯНОВ ДО ЛЮБОМИР МЕТОДИЕВ ЛЕФТЕРОВ ДО ТАНЯ ГОСПОДИНОВА АБРАШЕВА

  статус: 
  Актуално

  ДО ТОДОР ЙОРДАНОВ КАРАСТОЯНОВ
  ДО ЛЮБОМИР МЕТОДИЕВ ЛЕФТЕРОВ
  ДО ТАНЯ ГОСПОДИНОВА АБРАШЕВА

  Публикация на:: 
  Велико Търново

  На основание чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс, Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление вх.№ 01-118006-03.04.2018  подадено от Тодор Маринов Карастоянов, е извършено нанасяне на настъпили промени в кадастралния регистър на недвижимите имоти (КРНИ) съгласно Заповед № РД-13-305/26.08.2015 г. на Изпълнителния директор на АГКК- София за поземлени имоти с идентификатори 57217.232.6 и 57217.155.13 от кадастралната карта на с. Поликраище, общ. Горна Оряховица.

  Нанасянето на настъпили промени в кадастралния регистър на недвижимите имоти се състои в: