Уведомления

 • ИСКРА ИВАНОВА ФИЧЕВА ГР. ТРОЯН, П.К. 5600 УЛ. ХРИСТО ЦОНКОВСКИ № 6

  ИСКРА ИВАНОВА ФИЧЕВА
  ГР. ТРОЯН, П.К. 5600
  УЛ. ХРИСТО ЦОНКОВСКИ № 6

  Публикация на:: 
  Ловеч
  статус: 
  Актуално

  На основание чл. 61, ал. 2 и 3 от АПК, Ви уведомяваме ПОВТОРНО, че по повод Заявление вх. № 01-400215-30.12.2016 г. на СГКК гр. Ловеч, подадено Петър Найденов Джамбазов чрез Яким Николаев Яков, с което е поискано изменение на основание чл. 51, ал. 1, т. 2  от ЗКИР, представляващо промяна очертания на сграда с идентификатор 73198.503.414.2 и нанасяне на схеми на самостоятелни обекти в сграда с идентификатор 73198.503.414.1 от одобрената със Заповед № РД-18-11/20.04.2007 г. на Изпълнителен директор на АГКК кадастрална карта и регистри за землището на гр. Троян, общ.

 • ДО: ТОДОР ИВАНОВ ПЕТКОВ ДО: ГЕОРГИ ИВАНОВ БЕЛЕВ ДО: ГЮЛЮЗАР СЮЛЕЙМАН САЛИМ ДО: РАМАДАН АЛИ САЛИМ

  ДО: ТОДОР ИВАНОВ ПЕТКОВ

  ДО: ГЕОРГИ ИВАНОВ БЕЛЕВ

  ДО: ГЮЛЮЗАР СЮЛЕЙМАН САЛИМ

  ДО: РАМАДАН АЛИ САЛИМ

  Публикация на:: 
  Кърджали
  статус: 
  Актуално

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-382314-08.12.2016 г., е издадена заповед за изменение на КККР № 18-1096/17.02.2017 г., засягащо имоти с идентификатори 40909.107.98 и 40909.107.100, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписани като собственик или носител на друго вещно право.

   

  Приложения:

  1. Заповед за изменение на КККР.

   

   

 • Дo: ВИОЛЕТА БОРИСОВА ИВАНОВА До: БОРИСЛАВ БОРИСЛАВОВ ИВАНОВ До: СТЕФКА БОРИСЛАВОВА ИВАНОВА До: РАЙЧО ВАСИЛЕВ ИВАНОВ

  Дo:
  ВИОЛЕТА БОРИСОВА ИВАНОВА

  До:
  БОРИСЛАВ БОРИСЛАВОВ ИВАНОВ

  До:
  СТЕФКА БОРИСЛАВОВА ИВАНОВА

  До:
  РАЙЧО ВАСИЛЕВ ИВАНОВ

  Публикация на:: 
  София - град
  статус: 
  Актуално

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-239764-05.08.2016 г. до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-980-10.02.2017 г., засягащо имот с идентификатор 68134.2815.122, 68134.2815.122.1, 68134.2815.122.2, 68134.2815.122.3, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 • До: ЛИЛЯНА ГЕОРГИЕВА ТОМОВА Гр. Велико Търново, ул. „Асен Разцветников” № 3

  До: ЛИЛЯНА ГЕОРГИЕВА ТОМОВА
  Гр. Велико Търново, ул. „Асен Разцветников” № 3

  Публикация на:: 
  Ямбол
  статус: 
  Актуално

  В изпълнение на чл.26, ал.1 на Административно процесуалния кодекс, Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление вх. № 01-381016-07.12.2016г. до СГКК  гр. Ямбол е започнато производство за изменение на КККР на гр.Ямбол за поземлени имоти с идентификатори 87374.542.46 находящ се в  гр. Ямбол, ул. “Хан телвел” №  87 и 87374.542.47  находящ се в  гр. Ямбол, ул. “Хан телвел” №  91.