Уведомления

 • До: наследниците на ХАСАН САЛИЕВ АРИФОВ

  статус: 
  Актуално

  До: наследниците на
  ХАСАН САЛИЕВ АРИФОВ

  Публикация на:: 
  Сливен

  На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-118720-03.04.2018г. до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - гр.Сливен е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за СОС с идентификатор 12414.501.47 и 12414.501.120.

 • До: СУЛТАНКА ЯНКОВА ВРАНГЕЛОВА До: ГЕОРГИ НИКОЛОВ ВРАНГЕЛОВ До: ЕЛЕНА НИКОЛАЕВА БУДАКОВА До: СТОЯН ИВАНОВ БУДАКОВ До: АТАНАС ТОДОРОВ АТАНАСОВ

  статус: 
  Актуално

  До: СУЛТАНКА ЯНКОВА ВРАНГЕЛОВА
  До: ГЕОРГИ НИКОЛОВ ВРАНГЕЛОВ
  До: ЕЛЕНА НИКОЛАЕВА БУДАКОВА
  До: СТОЯН ИВАНОВ БУДАКОВ
  До: АТАНАС ТОДОРОВ АТАНАСОВ

  Публикация на:: 
  Сливен

  На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-91658-14.03.2018г. до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - гр.Сливен е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за имот с идентификатор 67338.416.119, 67338.416.120, 67338.416.123, 67338.416.131, 67338.416.121, 67338.416.122 и 67338.417.3, 67338.417.341.

 • ДО: НЕЛА ХРИСТОВА ЦУЦЕВА

  статус: 
  Актуално

  ДО: НЕЛА ХРИСТОВА ЦУЦЕВА

  Публикация на:: 
  Бургас

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1, ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящото Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с вх. № 01-202951-06.07.2016 г. в СГКК Бургас, подадено на основание  чл. 58, ал. 1, т.1 от Наредба № 3 / 28.04.2005 г.

 • ДО Г-Н ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ КУМЧЕВ гр.Смолян, ул. Орлица №3

  статус: 
  Актуално

  ДО
  Г-Н ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ КУМЧЕВ
  гр.Смолян, ул. Орлица №3

  Публикация на:: 
  Смолян

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал.3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпили заявления вх. № 01-41418-02.02.2018 г. и вх. № 01-70282-23.02.2018 г., подадени на основание чл.56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016г.